Thứ Ba, Tháng Tám 3, 2021
Trang chủ Tags Isotretinoin 20mg

Tag: Isotretinoin 20mg

Thuốc Martoco-20 Soft Capsule là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Martoco-20 Soft Capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Martoco-20 Soft Capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Acnotin 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Acnotin 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Acnotin 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Nonzoli Soft capsule 20mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Nonzoli Soft capsule 20mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nonzoli Soft capsule 20mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pectomucil Soft Capsule là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Pectomucil Soft Capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pectomucil Soft Capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Acnotin 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Acnotin 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Acnotin 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Atinon 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Atinon 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Atinon 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Zoacnel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zoacnel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zoacnel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Vistrinin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vistrinin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vistrinin ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Timinol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Timinol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Timinol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Verni-Teen 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Verni-Teen 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Verni-Teen 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, hộp 6 vỉ x 15 viên

Thuốc Halfhuid-20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Halfhuid-20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Halfhuid-20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Hiteenall là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hiteenall là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hiteenall ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm