Thứ Sáu, Tháng Bảy 23, 2021
Trang chủ Tags Irbesartan

Tag: Irbesartan

Dược chất Irbesartan – Thuốc tim mạch | Thông tin chi...

0
Irbesartan là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Irbesartan. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Irbesartan

Thuốc Nacardio 150mg Film-Coated Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Nacardio 150mg Film-Coated Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nacardio 150mg Film-Coated Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Irbezyd H 300/12.5 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Irbezyd H 300/12.5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbezyd H 300/12.5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Irbezyd H 300/12.5 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Irbezyd H 300/12.5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbezyd H 300/12.5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Converium 300mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Converium 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Converium 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Tensiber Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tensiber Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tensiber Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Irbezyd H 300/25 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Irbezyd H 300/25 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbezyd H 300/25 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Besart-150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Besart-150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Besart-150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa 3 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Irbezyd H 150/12,5 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Irbezyd H 150/12,5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbezyd H 150/12,5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tensiber 150mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tensiber 150mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tensiber 150mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tensiber 150mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tensiber 150mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tensiber 150mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Nacardio 150mg Film-Coated Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Nacardio 150mg Film-Coated Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nacardio 150mg Film-Coated Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Converium 150mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Converium 150mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Converium 150mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Tensiber Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tensiber Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tensiber Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Irvell là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Irvell là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irvell ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Irvell là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Irvell là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irvell ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Aprovel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aprovel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aprovel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Aprovel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aprovel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aprovel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Irbis-H (Irbesartan Tablets USP 300mg) là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc Irbis-H (Irbesartan Tablets USP 300mg) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbis-H (Irbesartan Tablets USP 300mg) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên

Thuốc Irbezyd H 300/12.5 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Irbezyd H 300/12.5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbezyd H 300/12.5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Irbezyd H 150/12,5 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Irbezyd H 150/12,5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbezyd H 150/12,5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Sunirovel H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sunirovel H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sunirovel H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Besart-300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Besart-300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Besart-300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa 3 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Tensiber Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tensiber Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tensiber Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Irbis-H (Irbesartan Tablets USP 300mg) là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc Irbis-H (Irbesartan Tablets USP 300mg) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbis-H (Irbesartan Tablets USP 300mg) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên

Thuốc Tensiber 150mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tensiber 150mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tensiber 150mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Tensiber 150mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tensiber 150mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tensiber 150mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Sunirovel 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sunirovel 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sunirovel 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc Sunirovel 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sunirovel 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sunirovel 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc Irbis-H 150 (Irbesartan Tablets 150mg) là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Irbis-H 150 (Irbesartan Tablets 150mg) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbis-H 150 (Irbesartan Tablets 150mg) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên

Thuốc Converium 300mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Converium 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Converium 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Converium 150mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Converium 150mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Converium 150mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc CoAprovel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc CoAprovel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CoAprovel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 Viên

Thuốc CoAprovel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc CoAprovel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CoAprovel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 Viên

Thuốc Besart-150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Besart-150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Besart-150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa 3 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Aprovel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aprovel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aprovel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 Viên

Thuốc Aprovel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aprovel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aprovel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 Viên

Thuốc Isbesartan 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Isbesartan 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Isbesartan 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 14 viên nén

Thuốc Ibartain MR là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ibartain MR là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ibartain MR ở đâu, giá bao nhiêu tiền 3 vỉ x10 viên

Thuốc Irbesartan 75 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irbesartan 75 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbesartan 75 ở đâu, giá bao nhiêu tiền 2 vỉ x 14 viên