Thứ Sáu, Tháng Bảy 23, 2021
Trang chủ Tags Irbesartan 300mg

Tag: Irbesartan 300mg

Thuốc PMS-Irbesartan 300 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc PMS-Irbesartan 300 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PMS-Irbesartan 300 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên

Thuốc Sunirovel 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sunirovel 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sunirovel 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Irbemac 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irbemac 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbemac 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc CoAprovel 300/25mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc CoAprovel 300/25mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CoAprovel 300/25mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2vỉ x 14viên

Thuốc CoAprovel 300/12.5mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc CoAprovel 300/12.5mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CoAprovel 300/12.5mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Aprovel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aprovel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aprovel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Delsartan-300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Delsartan-300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Delsartan-300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tensira 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tensira 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tensira 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc CoAprovel 300/25mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc CoAprovel 300/25mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CoAprovel 300/25mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2vỉ x 14viên

Thuốc CoAprovel 300/12.5mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc CoAprovel 300/12.5mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CoAprovel 300/12.5mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Aprovel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aprovel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aprovel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Lisbosartan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lisbosartan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lisbosartan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc PMS-Irbesartan 300 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc PMS-Irbesartan 300 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PMS-Irbesartan 300 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên

Thuốc Belsartas 300mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Belsartas 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Belsartas 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Sunirovel 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sunirovel 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sunirovel 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Hatlop-300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hatlop-300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hatlop-300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Irbepro 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irbepro 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbepro 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Co-Dovel 300mg/12,5mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Co-Dovel 300mg/12,5mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Co-Dovel 300mg/12,5mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim; Hộp 10 vỉ x 14 viên; Chai 100 viên. (Công văn số 9267/QLD-ĐK ngày 03/07/2017)

Thuốc Irbetan 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irbetan 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbetan 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Irbesartan 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irbesartan 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbesartan 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Spirbera (SXNQ của Shin Poong Pharm CO., Ltd; Địa chỉ:...

0
Thuốc Spirbera (SXNQ của Shin Poong Pharm CO., Ltd; Địa chỉ: 434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Spirbera (SXNQ của Shin Poong Pharm CO., Ltd; Địa chỉ: 434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Dovel 300 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Dovel 300 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dovel 300 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 14 viên; hộp 10 vỉ x 14 viên (Công văn số 1044/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 06/2/2017)