Chủ Nhật, Tháng Tám 1, 2021
Trang chủ Tags Irbesartan 300 mg

Tag: Irbesartan 300 mg

Thuốc Atisartan 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Atisartan 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Atisartan 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Irbesartan Stada 300 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Irbesartan Stada 300 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbesartan Stada 300 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Ihybes 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ihybes 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ihybes 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc SaVi Irbesartan 300 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc SaVi Irbesartan 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SaVi Irbesartan 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Usasartim 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Usasartim 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Usasartim 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1,3,10 vỉ x 10 viên

Thuốc Irsatim 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irsatim 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irsatim 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Usasartim 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Usasartim 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Usasartim 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1,3,10 vỉ x 10 viên

Thuốc Usasartim 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Usasartim 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Usasartim 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1,3,10 vỉ x 10 viên

Thuốc Aplorar 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Aplorar 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aplorar 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên. Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Irsatim 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irsatim 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irsatim 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên bao phim