Thứ Sáu, Tháng Bảy 23, 2021
Trang chủ Tags Irbesartan 150mg

Tag: Irbesartan 150mg

Thuốc Nacadio Plus Film Coated Tablet là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Nacadio Plus Film Coated Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nacadio Plus Film Coated Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x14 viên

Thuốc Beratan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Beratan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Beratan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên

Thuốc PMS-Irbesartan 150 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc PMS-Irbesartan 150 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PMS-Irbesartan 150 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên

Thuốc Lisbosartan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lisbosartan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lisbosartan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Bterol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bterol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bterol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Sunirovel 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sunirovel 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sunirovel 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Sunirovel H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sunirovel H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sunirovel H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Irbemac 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irbemac 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbemac 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc PMS-Irbesartan 150 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc PMS-Irbesartan 150 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PMS-Irbesartan 150 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên

Thuốc Irbemac 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irbemac 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbemac 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Co- Alvoprel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Co- Alvoprel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Co- Alvoprel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Trionstrep là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Trionstrep là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trionstrep ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4, 5, 10 vĩ 7 viên

Thuốc CoAprovel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc CoAprovel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CoAprovel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Aprovel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aprovel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aprovel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Delsartan-150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Delsartan-150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Delsartan-150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tensira 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tensira 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tensira 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Irwin 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irwin 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irwin 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Sunirovel 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sunirovel 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sunirovel 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Nacadio Plus Film Coated Tablet là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Nacadio Plus Film Coated Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nacadio Plus Film Coated Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x14 viên

Thuốc Sunirovel H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sunirovel H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sunirovel H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Aprovel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aprovel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aprovel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc CoAprovel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc CoAprovel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CoAprovel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc PMS-Irbesartan 150 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc PMS-Irbesartan 150 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PMS-Irbesartan 150 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên

Thuốc Lisbosartan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lisbosartan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lisbosartan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Converium 150mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Converium 150mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Converium 150mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên nén

Thuốc Belsartas 150mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Belsartas 150mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Belsartas 150mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Belsartas 150mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Belsartas 150mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Belsartas 150mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Irbetan 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irbetan 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbetan 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 14 viên

Thuốc Irbetan 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irbetan 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbetan 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 14 viên nén bao phim

Thuốc Irbepro 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irbepro 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbepro 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Ibedis 150mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ibedis 150mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ibedis 150mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Ibedis 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ibedis 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ibedis 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Ircovas 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ircovas 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ircovas 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Irbesartan 150 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Irbesartan 150 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbesartan 150 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 14 viên; hộp 2 vỉ x 14 viên; hộp 10 vỉ x 14 viên

Thuốc Irbetan 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irbetan 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbetan 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 14 viên nén bao phim

Thuốc Irbesartan 150 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Irbesartan 150 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbesartan 150 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 14 viên nén

Thuốc Ihybes 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ihybes 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ihybes 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Irbesartan 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irbesartan 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbesartan 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Spirbera (SXNQ của Shin poong Pharm Co., Ltd; Địa chỉ:...

0
Thuốc Spirbera (SXNQ của Shin poong Pharm Co., Ltd; Địa chỉ: 434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Spirbera (SXNQ của Shin poong Pharm Co., Ltd; Địa chỉ: 434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Ircovas 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ircovas 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ircovas 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 14 viên