Thứ Hai, Tháng Tám 2, 2021
Trang chủ Tags Irbesartan 150 mg

Tag: Irbesartan 150 mg

Thuốc Belsan 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Belsan 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Belsan 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Dovel 150 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Dovel 150 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dovel 150 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 14 viên; hộp 10 vỉ x 14 viên(công văn số 1021/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược ngày 6/2/2017)

Thuốc Belsan 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Belsan 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Belsan 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Irbesartan – AM là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Irbesartan - AM là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbesartan - AM ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Usasartim 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Usasartim 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Usasartim 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Irsatim 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irsatim 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irsatim 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Irbevel 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irbevel 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbevel 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 14 viên

Thuốc Aplorar 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Aplorar 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aplorar 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên. Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Irbehasan 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Irbehasan 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbehasan 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên nén

Thuốc Coirbevel 150/12,5 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Coirbevel 150/12,5 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Coirbevel 150/12,5 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim

Thuốc Coirbevel 150/12,5 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Coirbevel 150/12,5 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Coirbevel 150/12,5 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim

Thuốc Irbesartan Stada 150 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Irbesartan Stada 150 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Irbesartan Stada 150 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên