Thứ Sáu, Tháng Bảy 23, 2021
Trang chủ Tags Insulin human

Tag: Insulin human

Thuốc Insulatard là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Insulatard là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Insulatard ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Mixtard 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mixtard 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mixtard 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Actrapid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Actrapid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Actrapid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Wosulin-R là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Wosulin-R là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Wosulin-R ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Wosulin-N là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Wosulin-N là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Wosulin-N ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Wosulin 30/70 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Wosulin 30/70 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Wosulin 30/70 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Insulidd N là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Insulidd N là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Insulidd N ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Insulidd 30:70 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Insulidd 30:70 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Insulidd 30:70 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Insulidd N là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Insulidd N là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Insulidd N ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Insulidd 30:70 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Insulidd 30:70 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Insulidd 30:70 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Actrapid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Actrapid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Actrapid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Insulatard là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Insulatard là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Insulatard ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Mixtard 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mixtard 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mixtard 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Mixtard 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mixtard 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mixtard 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Actrapid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Actrapid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Actrapid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Insulidd N là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Insulidd N là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Insulidd N ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Insulidd N là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Insulidd N là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Insulidd N ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Insulidd 30:70 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Insulidd 30:70 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Insulidd 30:70 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Insulidd 30:70 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Insulidd 30:70 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Insulidd 30:70 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml