Thứ Hai, Tháng Ba 1, 2021
Trang chủ Tags Gemcitabine Hydrochloride

Tag: Gemcitabine Hydrochloride

Dược chất Gemcitabine – Thuốc chống ung thư và tác động...

0
Gemcitabine là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Gemcitabine. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Gemcitabine

Thuốc Gemcitabin “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemcitabin "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemcitabin "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml

Thuốc Gemcitabin “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemcitabin "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemcitabin "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml

Thuốc DBL Gemcitabine for injection là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc DBL Gemcitabine for injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DBL Gemcitabine for injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Gemcitabin “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemcitabin "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemcitabin "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml

Thuốc Gemcitabin “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemcitabin "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemcitabin "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml

Thuốc Gemcitabin “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemcitabin "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemcitabin "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml

Thuốc Gemcitabin “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemcitabin "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemcitabin "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml

Thuốc Gemcitabin “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemcitabin "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemcitabin "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml

Thuốc Gemcired 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemcired 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemcired 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn chứa 03 hộp nhỏ x 01 lọ đơn liều.

Thuốc Gemcitabin Ebewe 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Gemcitabin Ebewe 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemcitabin Ebewe 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml

Thuốc Gemcitabine Hydrochloride là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemcitabine Hydrochloride là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemcitabine Hydrochloride ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc DBL Gemcitabine for injection là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc DBL Gemcitabine for injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DBL Gemcitabine for injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc DBL Gemcitabine for injection là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc DBL Gemcitabine for injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DBL Gemcitabine for injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Gemcitabine Hydrochloride 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Gemcitabine Hydrochloride 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemcitabine Hydrochloride 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Gemcitabin “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemcitabin "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemcitabin "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml hoặc 100ml

Thuốc Gemcitabin “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemcitabin "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemcitabin "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml hoặc 100ml

Thuốc Zenozar 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zenozar 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zenozar 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc DBL Gemcitabine for injection là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc DBL Gemcitabine for injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DBL Gemcitabine for injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc DBL Gemcitabine for injection là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc DBL Gemcitabine for injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DBL Gemcitabine for injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Gemcitac 200 ( đóng gói: laboratorio Libra S.A., Uruguay) là...

0
Thuốc Gemcitac 200 ( đóng gói: laboratorio Libra S.A., Uruguay) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemcitac 200 ( đóng gói: laboratorio Libra S.A., Uruguay) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Gemcitac 1g ( đóng gói: Laboratorio Libra S.A., Uruguay) là...

0
Thuốc Gemcitac 1g ( đóng gói: Laboratorio Libra S.A., Uruguay) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemcitac 1g ( đóng gói: Laboratorio Libra S.A., Uruguay) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc sungemtaz 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc sungemtaz 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc sungemtaz 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ

Thuốc sungemtaz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc sungemtaz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc sungemtaz ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ

Thuốc Gemibine 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemibine 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemibine 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Gemibine 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemibine 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemibine 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Gemibine 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemibine 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemibine 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Gemibine 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemibine 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemibine 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc DBL Gemcitabine 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc DBL Gemcitabine 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DBL Gemcitabine 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc DBL Gemcitabine 1g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc DBL Gemcitabine 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DBL Gemcitabine 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc sungemtaz 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc sungemtaz 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc sungemtaz 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ

Thuốc sungemtaz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc sungemtaz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc sungemtaz ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ

Thuốc Gemibine 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemibine 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemibine 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Gemibine 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemibine 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemibine 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Gemibine 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemibine 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemibine 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Gemibine 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemibine 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemibine 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Gemibine 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemibine 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemibine 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Gemibine 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemibine 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemibine 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Gemcired 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gemcired 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gemcired 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ