Chủ Nhật, Tháng Năm 9, 2021
Trang chủ Tags Gabapentin

Tag: Gabapentin

Dược chất Gabapentin – Thuốc hướng tâm thần | Thông tin...

0
Gabapentin là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Gabapentin. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Gabapentin

Thuốc Remebentin 400 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Remebentin 400 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Remebentin 400 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Remebentin 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Remebentin 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Remebentin 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Gabin 400mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gabin 400mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gabin 400mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Garbapia là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Garbapia là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Garbapia ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Noraquick 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Noraquick 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Noraquick 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Gapivell là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gapivell là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gapivell ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Remebentin 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Remebentin 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Remebentin 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Gonnaz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gonnaz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gonnaz ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Neurontin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neurontin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurontin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc kavifort là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc kavifort là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc kavifort ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ x10 viên

Thuốc Mirgy capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mirgy capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mirgy capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Garbapia Capsule là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Garbapia Capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Garbapia Capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tecristin 300mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tecristin 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tecristin 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Gapentin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gapentin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gapentin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lä 30Viên

Thuốc Mirgy capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mirgy capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mirgy capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Mirgy capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mirgy capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mirgy capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Redpentin 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Redpentin 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Redpentin 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Nupentin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nupentin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nupentin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Remebentin 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Remebentin 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Remebentin 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Remebentin 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Remebentin 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Remebentin 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Remebentin 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Remebentin 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Remebentin 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Garbapia Capsule là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Garbapia Capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Garbapia Capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tebantin 300mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tebantin 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tebantin 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ, 10 vỉ X 10 viên

Thuốc Tebantin 300mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tebantin 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tebantin 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ, 10 vỉ X 10 viên

Thuốc Redpentin 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Redpentin 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Redpentin 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ovaba capsules 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ovaba capsules 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ovaba capsules 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 30 Viên

Thuốc Nupentin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nupentin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nupentin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Neurogopen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neurogopen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurogopen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Neurogesic 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Neurogesic 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurogesic 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Nerbavex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nerbavex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nerbavex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Mirgy capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mirgy capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mirgy capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 Viên

Thuốc Mirgy capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mirgy capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mirgy capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Mirgy capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mirgy capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mirgy capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Microleptin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Microleptin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Microleptin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Gapentin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gapentin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gapentin ở đâu, giá bao nhiêu tiền lọ 30Viên

Thuốc Gabin 400mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gabin 400mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gabin 400mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Gabasun là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gabasun là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gabasun ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Gabapentina Gabamox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gabapentina Gabamox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gabapentina Gabamox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 Viên

Thuốc Gabapentina Gabamox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gabapentina Gabamox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gabapentina Gabamox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên