Thứ Năm, Tháng Năm 6, 2021
Trang chủ Tags Gabapentin 300mg

Tag: Gabapentin 300mg

Thuốc Gapentin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gapentin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gapentin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100 viên

Thuốc Esorest là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Esorest là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Esorest ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc Neurogap là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neurogap là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurogap ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10vỉ x 10viên

Thuốc Gapivell là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gapivell là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gapivell ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Gabantin 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gabantin 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gabantin 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Nepatic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nepatic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nepatic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Neurogesic M là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Neurogesic M là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurogesic M ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Mirgy capsules 300mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Mirgy capsules 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mirgy capsules 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Neurogesic M là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Neurogesic M là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurogesic M ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Gabalept – 300 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Gabalept - 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gabalept - 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Neurogesic M là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Neurogesic M là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurogesic M ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Neurogesic M là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Neurogesic M là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurogesic M ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Gabanad 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gabanad 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gabanad 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Gabanad 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gabanad 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gabanad 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Gabantin 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gabantin 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gabantin 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Nepatic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nepatic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nepatic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Tebantin 300mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tebantin 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tebantin 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Neurontin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neurontin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurontin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Neurontin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neurontin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurontin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Neurogesic M là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Neurogesic M là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurogesic M ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Gapentin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gapentin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gapentin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100 viên

Thuốc Nepatic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nepatic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nepatic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc I.P.Cyl Forte (Cs xuất xưởng: West Pharma-Producoes de Especialidades Farmaceuticas,...

0
Thuốc I.P.Cyl Forte (Cs xuất xưởng: West Pharma-Producoes de Especialidades Farmaceuticas, S.A- Portugal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc I.P.Cyl Forte (Cs xuất xưởng: West Pharma-Producoes de Especialidades Farmaceuticas, S.A- Portugal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Neurohadine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neurohadine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurohadine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 100 viên

Thuốc Narcutin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Narcutin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Narcutin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 9 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Neucotic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neucotic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neucotic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Myleran plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Myleran plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Myleran plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 20 viên; hộp 4 vỉ x 4 viên

Thuốc SaVi Gabapentin 300 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc SaVi Gabapentin 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SaVi Gabapentin 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Bosrontin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bosrontin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bosrontin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Neurobrain 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Neurobrain 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurobrain 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Neubatel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neubatel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neubatel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Egogabtin 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Egogabtin 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Egogabtin 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceverxyl 300 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceverxyl 300 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceverxyl 300 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Neurohadine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neurohadine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurohadine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc Myleran 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Myleran 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Myleran 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Neubatel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neubatel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neubatel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Neurohadine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neurohadine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurohadine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc Gabapentin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gabapentin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gabapentin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Penneutin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Penneutin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Penneutin ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Gaberon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gaberon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gaberon ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên