Chủ Nhật, Tháng Năm 16, 2021
Trang chủ Tags Folic acid

Tag: folic acid

Thuốc Saferon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Saferon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Saferon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Saferon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Saferon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Saferon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc PM Procare Diamond là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc PM Procare Diamond là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PM Procare Diamond ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 30 viên

Thuốc PM Procare Diamond là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc PM Procare Diamond là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PM Procare Diamond ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 30 viên

Thuốc R.B. Tone Haematinic Caps là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc R.B. Tone Haematinic Caps là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc R.B. Tone Haematinic Caps ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 15 viên

Thuốc Saferon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Saferon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Saferon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Bactaza là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bactaza là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bactaza ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ (Al-Al) x 10 viên

Thuốc Tamipool Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tamipool Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tamipool Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Tamipool Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tamipool Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tamipool Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Haematon drops là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Haematon drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Haematon drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 30ml + dụng cụ nhỏ giọt chuẩn

Thuốc Tamipool Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tamipool Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tamipool Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Saferon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Saferon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Saferon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Folic acid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Folic acid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Folic acid ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 100 viên

Thuốc Haem – F là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Haem - F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Haem - F ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ x10 viên

Thuốc Vitamom là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vitamom là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitamom ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Vitamom là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vitamom là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitamom ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Topolin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Topolin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Topolin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Topolin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Topolin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Topolin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Saferon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Saferon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Saferon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Saferon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Saferon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Saferon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Neomum là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neomum là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neomum ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 6 vỉ x 10 viên, Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Folic acid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Folic acid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Folic acid ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 100 viên