Chủ Nhật, Tháng Năm 9, 2021
Trang chủ Tags Fexofenadin hydroclorid 180mg

Tag: Fexofenadin hydroclorid 180mg

Thuốc Loxcip là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Loxcip là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Loxcip ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hôp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Fenafex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fenafex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fenafex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ofelta là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ofelta là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofelta ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Entefast 180mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Entefast 180mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Entefast 180mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Tiphafast 180 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tiphafast 180 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tiphafast 180 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Cadifast 180 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cadifast 180 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cadifast 180 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Imexofen 180 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Imexofen 180 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Imexofen 180 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Tocimat 180mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tocimat 180mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tocimat 180mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Telfor 180 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telfor 180 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telfor 180 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Akfedin 180 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Akfedin 180 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Akfedin 180 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Fexofenaderm 180 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Fexofenaderm 180 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fexofenaderm 180 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3,hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Allerphast 180mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Allerphast 180mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Allerphast 180mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim