Thứ Hai, Tháng Năm 17, 2021
Trang chủ Tags Fexofenadin.HCl 60mg

Tag: Fexofenadin.HCl 60mg

Thuốc Fexofenadin 60 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Fexofenadin 60 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fexofenadin 60 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên (Al-Al)

Thuốc Xonatrix là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Xonatrix là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xonatrix ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ (Al-Al) x 10 viên; hộp 10 vỉ (PVC-Al) x 10 viên

Thuốc Fexenafast 60 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Fexenafast 60 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fexenafast 60 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Fexofast 60 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fexofast 60 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fexofast 60 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Tinifast 60 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tinifast 60 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tinifast 60 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc SaViFexo 60 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc SaViFexo 60 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SaViFexo 60 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 100 viên

Thuốc Lerphat là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lerphat là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lerphat ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Fexnad 60mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fexnad 60mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fexnad 60mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Fexophar là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fexophar là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fexophar ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Fedimtast là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fedimtast là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fedimtast ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cetecocenfast 60 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetecocenfast 60 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetecocenfast 60 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Entefast 60mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Entefast 60mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Entefast 60mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Vometidin 60 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vometidin 60 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vometidin 60 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim hình oval

Thuốc Fefasdin 60 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fefasdin 60 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fefasdin 60 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc SaViFexo 60 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc SaViFexo 60 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SaViFexo 60 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim hình oval

Thuốc Fexofenadin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fexofenadin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fexofenadin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Fexofenadin 60 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fexofenadin 60 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fexofenadin 60 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên, hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Tocimat 60mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tocimat 60mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tocimat 60mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Fanozo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fanozo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fanozo ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Allerphast là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Allerphast là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Allerphast ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Fexostad 60 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fexostad 60 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fexostad 60 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Tenacfcite 60 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tenacfcite 60 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenacfcite 60 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Telgate là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Telgate là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng. Những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc và cách bảo quản....

Thuốc Fenidofex 60 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fenidofex 60 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fenidofex 60 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 10 viên nén dài bao phim