Chủ Nhật, Tháng Năm 9, 2021
Trang chủ Tags Fexofenadin HCl 180mg

Tag: Fexofenadin HCl 180mg

Thuốc Roctolido là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Roctolido là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Roctolido ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Tinfoten 180 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tinfoten 180 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tinfoten 180 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Telfast HD là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telfast HD là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telfast HD ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Fexofast 180 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fexofast 180 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fexofast 180 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Fefasdin 180 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fefasdin 180 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fefasdin 180 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Fexofenadin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fexofenadin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fexofenadin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Gimfastnew 180 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gimfastnew 180 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gimfastnew 180 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Gimfastnew 180 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gimfastnew 180 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gimfastnew 180 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Fedimtast là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fedimtast là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fedimtast ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Danapha-Telfadin 180 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Danapha-Telfadin 180 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Danapha-Telfadin 180 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Fexofenadin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fexofenadin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fexofenadin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Telfast HD là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telfast HD là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telfast HD ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Tocimat 180mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tocimat 180mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tocimat 180mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Tocimat 180mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tocimat 180mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tocimat 180mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Xonatrix forte là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Xonatrix forte là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xonatrix forte ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Fexostad 180 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fexostad 180 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fexostad 180 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Danapha-Telfadin 180 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Danapha-Telfadin 180 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Danapha-Telfadin 180 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Fefasdin 180 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fefasdin 180 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fefasdin 180 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Fefasdin 180 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fefasdin 180 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fefasdin 180 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim