Thứ Năm, Tháng Năm 6, 2021
Trang chủ Tags Fexofenadin HCl 120mg

Tag: Fexofenadin HCl 120mg

Thuốc Fenidofex 120 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fenidofex 120 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fenidofex 120 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Tinifast 120 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tinifast 120 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tinifast 120 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Telfor 120 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telfor 120 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telfor 120 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Gimfastnew 120 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gimfastnew 120 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gimfastnew 120 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Ormyco 120 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ormyco 120 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ormyco 120 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên

Thuốc Gimfastnew 120 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gimfastnew 120 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gimfastnew 120 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Cetecocenfast 120 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetecocenfast 120 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetecocenfast 120 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ. 10 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Xonatrix 120 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Xonatrix 120 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xonatrix 120 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Entefast 120mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Entefast 120mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Entefast 120mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Entefast 120mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Entefast 120mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Entefast 120mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Fexodinefast 120 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fexodinefast 120 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fexodinefast 120 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 250 viên

Thuốc Fexofenadin 120 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fexofenadin 120 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fexofenadin 120 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Tocimat 120mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tocimat 120mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tocimat 120mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Amfendin 120 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Amfendin 120 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Amfendin 120 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim