Thứ Hai, Tháng Năm 17, 2021
Trang chủ Tags Fenofibrate

Tag: Fenofibrate

Dược chất Fenofibrate – Thuốc tim mạch | Thông tin chi...

0
Fenofibrate là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Fenofibrate. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Fenofibrate

Thuốc Triglo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Triglo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Triglo ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lipanthyl NT 145mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lipanthyl NT 145mg (đóng gói và xuất xưởng: Recipharm Fontaine - France) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lipanthyl NT 145mg (đóng gói và xuất xưởng: Recipharm Fontaine - France) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lipanthyl Supra 160mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lipanthyl Supra 160mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lipanthyl Supra 160mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lipanthyl Supra 160mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lipanthyl Supra 160mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lipanthyl Supra 160mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Fenogetz 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fenogetz 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fenogetz 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Lipicard – 160 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lipicard - 160 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lipicard - 160 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Stanlip là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Stanlip là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Stanlip ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Fenohexal 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fenohexal 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fenohexal 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Fenohexal 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fenohexal 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fenohexal 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Fenohexal 160mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fenohexal 160mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fenohexal 160mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lipanthyl 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lipanthyl 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lipanthyl 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 12 viên

Thuốc Fenosup Lidose là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fenosup Lidose là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fenosup Lidose ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Fenoflex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fenoflex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fenoflex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 6 viên

Thuốc Stanlip là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Stanlip là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Stanlip ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Lipicard là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lipicard là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lipicard ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 Viên

Thuốc Lipanthyl Supra NT 145mg (đóng gói và xuất xưởng: Recipharm...

0
Thuốc Lipanthyl Supra NT 145mg (đóng gói và xuất xưởng: Recipharm Fontaine - France) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lipanthyl Supra NT 145mg (đóng gói và xuất xưởng: Recipharm Fontaine - France) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Fenohexal 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fenohexal 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fenohexal 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Fenohexal 160mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fenohexal 160mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fenohexal 160mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Fenogetz 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fenogetz 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fenogetz 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 Viên

Thuốc Fenogetz 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fenogetz 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fenogetz 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Fenogetz 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fenogetz 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fenogetz 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 Viên

Thuốc Deltalip 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Deltalip 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Deltalip 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ 10 viên

Thuốc Colestrim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Colestrim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Colestrim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10Viên

Thuốc pms-Lipisans 300 ...

0
Thuốc pms-Lipisans 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc pms-Lipisans 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp/3 vỉ x 10v