Thứ Hai, Tháng Năm 17, 2021
Trang chủ Tags Etodolac

Tag: Etodolac

Dược chất Etodolac – Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống...

0
Etodolac là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Etodolac. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Etodolac

Thuốc Tamunix là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tamunix là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tamunix ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Eldine capsule là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Eldine capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eldine capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Philacetonal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Philacetonal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philacetonal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Xedulas là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Xedulas là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xedulas ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Etosafe là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Etosafe là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Etosafe ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Philacetonal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Philacetonal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philacetonal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Etodolac là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Etodolac là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Etodolac ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Eldine capsule là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Eldine capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eldine capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Kosmin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kosmin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kosmin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10vỉ x 10viên

Thuốc Seodoe là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Seodoe là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seodoe ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Eltose capsule là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Eltose capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eltose capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Etodoc là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Etodoc là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Etodoc ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Eldine capsule là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Eldine capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eldine capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Etosafe là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Etosafe là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Etosafe ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Etolac Tablets 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Etolac Tablets 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Etolac Tablets 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Etolac Tablets 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Etolac Tablets 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Etolac Tablets 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Eltose capsule là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Eltose capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eltose capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Seotolac Cap. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Seotolac Cap. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seotolac Cap. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Korulac Cap. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Korulac Cap. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Korulac Cap. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10Viên

Thuốc Etolac Tablets 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Etolac Tablets 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Etolac Tablets 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Etodoc là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Etodoc là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Etodoc ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Eltose capsule là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Eltose capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eltose capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Etocox 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Etocox 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Etocox 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Etodolmek 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Etodolmek 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Etodolmek 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Mindona 400 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mindona 400 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mindona 400 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Mindona 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mindona 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mindona 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Elacox 400 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Elacox 400 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Elacox 400 ở đâu, giá bao nhiêu tiền 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Elacox 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Elacox 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Elacox 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền 10 vỉ x 10 viên