Thứ Ba, Tháng Năm 11, 2021
Trang chủ Tags Ethanol

Tag: Ethanol

Thuốc Alcol 90 (lọ 60ml) là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Alcol 90 (lọ 60ml) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alcol 90 (lọ 60ml) ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc DD Lacto-Gyno là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc DD Lacto-Gyno là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DD Lacto-Gyno ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 250ml

Thuốc Cồn 90◦ là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cồn 90◦ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 90◦ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 50ml

Thuốc Cồn 70◦ là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cồn 70◦ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 70◦ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100ml

Thuốc Cồn 70◦ là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cồn 70◦ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 70◦ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 50ml

Thuốc DD Gyno -ST là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc DD Gyno -ST là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DD Gyno -ST ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 90ml

Thuốc Cồn 90 độ là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cồn 90 độ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 90 độ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 60ml

Thuốc Cồn 70 độ là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cồn 70 độ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 70 độ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 60ml

Thuốc Con Y tế 90 độ là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Con Y tế 90 độ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Con Y tế 90 độ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 500ml dung dịch cồn thuốc dùng ngoài

Thuốc Con Y tế 90 độ là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Con Y tế 90 độ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Con Y tế 90 độ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100ml dung dịch cồn thuốc dùng ngoài

Thuốc Cồn 90 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cồn 90 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 90 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20lọ x 50ml cồn

Thuốc Cồn 70 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cồn 70 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 70 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20lọ x 50ml dung dịch dùng ngoài

Thuốc Cồn 90 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cồn 90 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 90 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100ml dung dịch dùng ngoài (Ko có sđk)

Thuốc Cồn 90 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cồn 90 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 90 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 500ml dung dịch dùng ngoài (Ko có sđk)

Thuốc Cồn 70 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cồn 70 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 70 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 500ml dung dịch dùng ngoài (Ko có sđk)

Thuốc Cồn 90 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cồn 90 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 90 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20lọ x 50ml cồn

Thuốc Cồn 70 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cồn 70 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 70 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20lọ x 50ml dung dịch dùng ngoài

Thuốc Cồn 70 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cồn 70 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 70 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20lọ x 50ml dung dịch dùng ngoài

Thuốc Cồn 90 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cồn 90 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 90 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20lọ x 50ml cồn

Thuốc Cồn 70 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cồn 70 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 70 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20lọ x 50ml dung dịch dùng ngoài

Thuốc Cồn 70 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cồn 70 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 70 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20lọ x 50ml dung dịch dùng ngoài

Thuốc Cồn 900 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cồn 900 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cồn 900 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 60ml