Thứ Hai, Tháng Năm 17, 2021
Trang chủ Tags Esomeprazole magnesium dihydrate

Tag: Esomeprazole magnesium dihydrate

Thuốc Cinezole kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cinezole kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cinezole kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 hộp nhỏ, hộp nhỏ chứa 1 vỉ x 2 viên Esomeprazole, 2 viên Tinidazole và 2 viên Clarithromycin

Thuốc Ulemac-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ulemac-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ulemac-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Stomagold 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Stomagold 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Stomagold 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Stomagold 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Stomagold 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Stomagold 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Esapbe 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Esapbe 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Esapbe 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Vespratab 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vespratab 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vespratab 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Vespratab 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vespratab 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vespratab 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Vespratab Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vespratab Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vespratab Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp có 7 vỉ, mỗi vỉ chứa 1 kit (2+2+2)

Thuốc Vespratab Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vespratab Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vespratab Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp có 7 vỉ, mỗi vỉ chứa 1 kit (2+2+2)

Thuốc Ulemac-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ulemac-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ulemac-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Prazogood là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Prazogood là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prazogood ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Pramebig là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pramebig là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pramebig ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Topenti 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Topenti 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Topenti 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Somelux 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Somelux 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Somelux 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Softprazol 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Softprazol 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Softprazol 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Softprazol 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Softprazol 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Softprazol 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Softprazol 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Softprazol 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Softprazol 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Vespratab 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vespratab 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vespratab 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ulemac-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ulemac-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ulemac-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Somelux 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Somelux 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Somelux 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Pramebig là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pramebig là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pramebig ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Prazogood là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Prazogood là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prazogood ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Topenti 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Topenti 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Topenti 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Ritozol 20mg Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ritozol 20mg Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ritozol 20mg Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Ulemac-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ulemac-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ulemac-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Softprazol 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Softprazol 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Softprazol 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Gasgood 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gasgood 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gasgood 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Yesom-20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Yesom-20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Yesom-20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ nhôm/ nhôm, 3 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên

Thuốc Troxipe là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Troxipe là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Troxipe ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp đựng 7 hộp nhỏ x 1 vỉ chứa 2 viên mỗi loại

Thuốc Topenti 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Topenti 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Topenti 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Topenti 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Topenti 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Topenti 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Topenti 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Topenti 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Topenti 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Topenti 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Topenti 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Topenti 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Somelux 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Somelux 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Somelux 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Softprazol 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Softprazol 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Softprazol 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Softprazol 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Softprazol 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Softprazol 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Prazogood là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Prazogood là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prazogood ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Prasocare 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Prasocare 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prasocare 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Pramebig là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pramebig là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pramebig ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Gasgood 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gasgood 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gasgood 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên