Chủ Nhật, Tháng Năm 16, 2021
Trang chủ Tags Ebastin 10mg

Tag: Ebastin 10mg

Thuốc Allerba-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Allerba-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Allerba-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 x 10 viên

Thuốc Ebost là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ebost là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ebost ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Allerba-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Allerba-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Allerba-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 x 10 viên

Thuốc Blosatin 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Blosatin 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Blosatin 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Meyerbastin 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Meyerbastin 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Meyerbastin 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên, 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-PVC)

Thuốc SaVi Ebastin 10 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc SaVi Ebastin 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SaVi Ebastin 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Wolske là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Wolske là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Wolske ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Atirin 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Atirin 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Atirin 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên. Hộp 1 chai 30 viên, hộp 1 chai 60 viên

Thuốc Pamyltin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pamyltin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pamyltin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Ebasitin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ebasitin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ebasitin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cebastin 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cebastin 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cebastin 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên