Thứ Ba, Tháng Năm 11, 2021
Trang chủ Tags E

Tag: E

Thuốc Astymin Forte là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Astymin Forte là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Astymin Forte ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Compe là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Compe là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Compe ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Vitaplex – S liquid là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Vitaplex - S liquid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitaplex - S liquid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuỷ tinh 60ml

Thuốc Alfa Preastig là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alfa Preastig là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alfa Preastig ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 gói x 1 vỉ x 30 viên

Thuốc Vitamount là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vitamount là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitamount ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 60ml

Thuốc Darviton là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Darviton là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Darviton ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 30 viên

Thuốc Vitaplex – S liquid là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Vitaplex - S liquid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitaplex - S liquid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuû tinh 60ml

Thuốc Topolin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Topolin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Topolin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Topolin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Topolin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Topolin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Orich Plus Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Orich Plus Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Orich Plus Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 Viên

Thuốc Kanaid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kanaid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kanaid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Trajordan Ca là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Trajordan Ca là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trajordan Ca ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 chai 60 ml,

Thuốc Trajordan Ca là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Trajordan Ca là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trajordan Ca ở đâu, giá bao nhiêu tiền chai 100 ml siro

Thuốc Vitar Multivitamin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vitar Multivitamin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitar Multivitamin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Tuýp chứa 20 viên nén sủi bọt

Thuốc Eurpharton là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Eurpharton là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eurpharton ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Eyelight là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Eyelight là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eyelight ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Grama là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Grama là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Grama ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Senoxyd-Q10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Senoxyd-Q10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Senoxyd-Q10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Eyelight là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Eyelight là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eyelight ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm,

Thuốc Hommax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hommax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hommax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Doritona là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Doritona là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Doritona ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ, 12 vỉ, 20 vỉ x 5 viên; Chai 30, 60, 100, 200, 500 viên

Thuốc Doitopr là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Doitopr là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Doitopr ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 12 vỉ, 20 vỉ x 5 viên nang mềm; Chai 30, chai 60, chai 100, chai 200, chai 250, chai 500 viên nang mềm

Thuốc Gadacal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gadacal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gadacal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 10 ml

Thuốc Hankoxin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hankoxin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hankoxin ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ, 12 vỉ, 20 vỉ x 5 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên nang mềm

Thuốc Tarviphargel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tarviphargel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tarviphargel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Dovalton là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dovalton là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dovalton ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Pharhavinton là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pharhavinton là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pharhavinton ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Euronergy là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Euronergy là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Euronergy ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Ibatonic-F là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ibatonic-F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ibatonic-F ở đâu, giá bao nhiêu tiền viên

Thuốc Vitarals là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vitarals là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitarals ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 60 viên. Hộp 1 tuýp x 30 viên. Hộp 12 gói x 1 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Multona DPMay là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Multona DPMay là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Multona DPMay ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Hommax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hommax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hommax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Hadomin Ginseng là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hadomin Ginseng là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hadomin Ginseng ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên, hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Pharhadaton là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pharhadaton là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pharhadaton ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Hadomin Ginseng là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hadomin Ginseng là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hadomin Ginseng ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Hadomin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hadomin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hadomin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Ginsevit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ginsevit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ginsevit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Oralplex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oralplex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oralplex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Vitsofcaps là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vitsofcaps là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitsofcaps ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 4 vỉ x 15 viên nang mềm. Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Tarviginkgo G2 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tarviginkgo G2 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tarviginkgo G2 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm