Thứ Năm, Tháng Sáu 17, 2021
Trang chủ Tags Clindamycin

Tag: Clindamycin

Thuốc Flamiclinda 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Flamiclinda 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Flamiclinda 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Forzid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Forzid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Forzid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 100 ống x 4ml

Thuốc Vagirisk là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vagirisk là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vagirisk ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 7 viên

Thuốc Unilimadin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Unilimadin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Unilimadin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Unilimadin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Unilimadin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Unilimadin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Hacidin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hacidin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hacidin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Ginotex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ginotex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ginotex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 7 viên

Thuốc Ginotex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ginotex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ginotex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 7 viên

Thuốc Flamiclinda 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Flamiclinda 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Flamiclinda 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 12 Viên

Thuốc Clindathepharm capsule là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clindathepharm capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clindathepharm capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Clindathepharm capsule là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clindathepharm capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clindathepharm capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Zeclax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zeclax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zeclax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Vỉ 05 viên, hộp 02 vỉ

Thuốc Pyclin 600 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pyclin 600 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pyclin 600 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 ống

Thuốc Pyclin 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pyclin 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pyclin 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 ống

Thuốc Pyclin 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pyclin 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pyclin 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Pyclin – 300 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Pyclin - 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pyclin - 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Clindamycin Stada 600mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Clindamycin Stada 600mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clindamycin Stada 600mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 ống

Thuốc Clindamycin Stada 300mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Clindamycin Stada 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clindamycin Stada 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 ống