Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Trang chủ Tags Clavulanate Potassium

Tag: Clavulanate Potassium

Thuốc Synergex Suspension là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Synergex Suspension là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Synergex Suspension ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột 60ml

Thuốc Clasanvyl sachet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clasanvyl sachet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clasanvyl sachet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói

Thuốc Oxnas duo suspension là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oxnas duo suspension là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxnas duo suspension ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 50ml

Thuốc Oxnas suspension là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oxnas suspension là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxnas suspension ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 50ml

Thuốc Synergex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Synergex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Synergex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 6 viên

Thuốc Camoxxy là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Camoxxy là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Camoxxy ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói

Thuốc Synergex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Synergex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Synergex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 6 viên

Thuốc Curam 1000mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Curam 1000mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Curam 1000mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ xé x 2 viên

Thuốc Koact 375 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Koact 375 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Koact 375 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 5 viên

Thuốc Curam 625mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Curam 625mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Curam 625mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ xé x 4 viên

Thuốc Nacova DT 228.5mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Nacova DT 228.5mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nacova DT 228.5mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 6 viên

Thuốc Nacova DT 228.5mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Nacova DT 228.5mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nacova DT 228.5mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 6 viên

Thuốc Camoxxy là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Camoxxy là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Camoxxy ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Claxivon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Claxivon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Claxivon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 1,5g

Thuốc Nacova DT 228.5mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Nacova DT 228.5mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nacova DT 228.5mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 6 viên

Thuốc Xivumic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Xivumic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xivumic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 1,5g

Thuốc Curam 1000mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Curam 1000mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Curam 1000mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 vỉ xé x 4 viên

Thuốc Augmentin Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Augmentin Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Augmentin Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ thuốc bột pha dung dịch tiêm hoặc truyền tĩnh mạch

Thuốc Miraclav 625 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Miraclav 625 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Miraclav 625 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 6 viên

Thuốc Miraclav 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Miraclav 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Miraclav 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 6 viên

Thuốc Claxivon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Claxivon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Claxivon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Kmoxilin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kmoxilin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kmoxilin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Clamax 625 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clamax 625 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clamax 625 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Oxnas Tab là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oxnas Tab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxnas Tab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 4Viên

Thuốc AMK 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc AMK 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc AMK 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 Viên