Chủ Nhật, Tháng Sáu 20, 2021
Trang chủ Tags Clavulanat Kali

Tag: Clavulanat Kali

Thuốc Medoclav 625mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medoclav 625mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medoclav 625mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hôp 4 vỉ x 4 viên

Thuốc Medoclav 625mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medoclav 625mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medoclav 625mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hôp 4 vỉ x 4 viên

Thuốc Medoclav 375mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medoclav 375mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medoclav 375mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hôp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Medoclav 625mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medoclav 625mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medoclav 625mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hôp 4 vỉ x 4 viên

Thuốc Medoclav 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medoclav 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medoclav 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Ardineclav 500/125 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ardineclav 500/125 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ardineclav 500/125 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 túi

Thuốc Ardineclav 500/125 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ardineclav 500/125 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ardineclav 500/125 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 túi

Thuốc Amclav 625mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Amclav 625mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Amclav 625mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Medoclav 625mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medoclav 625mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medoclav 625mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hôp 4 vỉ x 4 viên

Thuốc Getimox 625 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Getimox 625 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Getimox 625 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm x 6 viên

Thuốc Getimox 375 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Getimox 375 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Getimox 375 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm x 6 viên

Thuốc Getimox 156 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Getimox 156 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Getimox 156 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai để pha 70ml

Thuốc Getimox 156 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Getimox 156 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Getimox 156 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai để pha 70ml

Thuốc Getimox 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Getimox 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Getimox 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm x 6 viên

Thuốc Ardineclav 500/125 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ardineclav 500/125 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ardineclav 500/125 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 túi

Thuốc Amoxicillin and Clavulanate Potasium Tablets là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Amoxicillin and Clavulanate Potasium Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Amoxicillin and Clavulanate Potasium Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Aukamox 625 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Aukamox 625 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aukamox 625 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên