Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Trang chủ Tags Clarithromycin 500mg

Tag: Clarithromycin 500mg

Thuốc Klacid 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Klacid 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Klacid 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 500mg

Thuốc Zonafil là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Zonafil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zonafil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 hộp nhỏ, hộp nhỏ chứa 1 vỉ x 2 viên nén Rabeprazole, 2 viên nén Tinidazole và 2 viên nén Clari

Thuốc Maxilin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Maxilin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Maxilin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ

Thuốc Freshvox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Freshvox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Freshvox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp to chứa 7 hộp nhỏ có 1 vỉ x 2 viên Esomeprazol, 2 viên Clarithromycin, 2 viên Tinidazole

Thuốc Klacid Forte là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Klacid Forte là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Klacid Forte ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 14 viên

Thuốc Klacid MR là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Klacid MR là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Klacid MR ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 5 viên

Thuốc Lomepen 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lomepen 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lomepen 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 6 viên; hộp 10 vỉ x 6 viên

Thuốc Clarithromycin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clarithromycin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarithromycin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Clabact 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clabact 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clabact 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc PymeClarocil 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc PymeClarocil 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PymeClarocil 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Macrolacin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Macrolacin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Macrolacin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 6 viên nén dài bao phim

Thuốc Batitop là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Batitop là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Batitop ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x10 viên

Thuốc Claritab 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Claritab 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Claritab 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 5 viên; hộp 10 vỉ x 5 viên; hộp 20 vỉ x 5 viên

Thuốc Opeclari 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Opeclari 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Opeclari 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên; hộp 5 vỉ x 6 viên

Thuốc Clarithromycin 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Clarithromycin 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarithromycin 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Clarithro 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clarithro 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarithro 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 100 viên

Thuốc Clatab 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clatab 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clatab 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Baxpel 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Baxpel 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Baxpel 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 6 viên, hộp 2 vỉ x 7 viên nén dài bao phim (vỉ nhôm-nhôm)

Thuốc Brivu là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Brivu là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Brivu ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 7 vỉ x 6 viên (2 viên nén bao phim tan trong ruột Pantoprazol + 2 viên nén dài bao phim Clarithromycin + 2 viên nén dài bao phim Tinidazol

Thuốc Becoclari 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Becoclari 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Becoclari 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Clarividi 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clarividi 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarividi 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 100 viên

Thuốc Clarithromycin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clarithromycin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarithromycin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Opeclari 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Opeclari 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Opeclari 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên, hộp 5 vỉ x 6 viên nén dài bao phim

Thuốc Clarithromycin 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clarithromycin 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarithromycin 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Zecnyl 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zecnyl 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zecnyl 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Zecnyl 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zecnyl 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zecnyl 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc ClariDHG 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc ClariDHG 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc ClariDHG 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên nén bao phim

Thuốc Biclary 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Biclary 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Biclary 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 6 viên nén dài bao phim (vỉ nhôm - nhôm)

Thuốc Clarithromycin Stada 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Clarithromycin Stada 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarithromycin Stada 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, hộp 7 vỉ x 4 viên nén bao phim

Thuốc Clarithromycin 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clarithromycin 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarithromycin 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ x 14 viên nén bao phim

Thuốc HuCLARI 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc HuCLARI 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc HuCLARI 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ nhôm x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Donamkit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Donamkit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Donamkit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 06 vỉ x 07 viên