Chủ Nhật, Tháng Sáu 20, 2021
Trang chủ Tags Clarithromycin 500 mg

Tag: Clarithromycin 500 mg

Thuốc Orokin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Orokin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Orokin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Typcin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Typcin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Typcin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Clarithromycin TW3 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Clarithromycin TW3 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarithromycin TW3 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 7 viên nén bao phim

Thuốc Clabact 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clabact 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clabact 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên nén bao phim

Thuốc Hadiclacin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hadiclacin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hadiclacin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 5 viên (vỉ Al-PVC); hộp 2 vỉ, hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ Al-PVC); hộp 2 vỉ, hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 5 viên (vỉ Al-Al); hộp 2 vỉ, hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ

Thuốc Vpclary 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vpclary 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vpclary 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Cetecocenclar 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetecocenclar 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetecocenclar 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ , 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Cetecocenclar 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetecocenclar 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetecocenclar 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ , 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Cetecocenclar 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetecocenclar 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetecocenclar 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ , 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Claromycin 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Claromycin 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Claromycin 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên; Hộp 10 vỉ x 5 viên nén bao phim

Thuốc Kalecin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kalecin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kalecin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên nén bao phim

Thuốc Clabact 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clabact 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clabact 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên nén bao phim

Thuốc Meyerclari 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Meyerclari 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Meyerclari 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, mỗi vỉ 10 viên nén bao phim. Hộp 5 vỉ, mỗi vỉ 10 viên nén bao phim.

Thuốc Hasanclar 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hasanclar 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hasanclar 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ (nhôm-nhôm) x 7 viên

Thuốc Caricin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Caricin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Caricin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 4 viên nén bao phim

Thuốc Cetecocenclar 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetecocenclar 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetecocenclar 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ , 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Caricin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Caricin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Caricin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 4 viên nén bao phim

Thuốc Clarithromycin Savi 500 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Clarithromycin Savi 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarithromycin Savi 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên nén dài bao phim

Thuốc Claritab 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Claritab 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Claritab 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x5 viên nén bao phim

Thuốc Vifalari 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Vifalari 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vifalari 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 20 viên, 60 viên, 100 viên, 250 viên, 500 viên nén bao phim