Thứ Năm, Tháng Sáu 17, 2021
Trang chủ Tags Clarithromycin 250mg

Tag: Clarithromycin 250mg

Thuốc Klacid 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Klacid 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Klacid 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 1 vỉ x 14 viên

Thuốc Banupyl – Kit là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Banupyl - Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Banupyl - Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa 7 hộp nhỏ, hộp nhỏ chứa 1 vỉ x 6 viên

Thuốc Milanmac-kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Milanmac-kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Milanmac-kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp x 7 hộp nhỏ x 1 vỉ x 2 viên nang Lansoprazole, 2 viên nén Tinidazole, 2 viên nén Clarithromycin

Thuốc Clarisol-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clarisol-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarisol-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Clarisol-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clarisol-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarisol-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Pylokit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pylokit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pylokit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 6 viên

Thuốc Clarisol-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clarisol-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarisol-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Panrixim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panrixim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panrixim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 hộp nhỏ x 1 vỉ x (2 viên nén bao tan trong ruột pantoprazole, 2 viên nén bao phim Tinidazole,

Thuốc Zorabkit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zorabkit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zorabkit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 6 viên (mỗi loại 2 viên)

Thuốc Inore-Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Inore-Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Inore-Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa 7 hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ chứa 01 vỉ x 6 viên

Thuốc Polypower là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Polypower là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Polypower ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 6 viên

Thuốc Polypower là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Polypower là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Polypower ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 6 viên

Thuốc Clespan Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clespan Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clespan Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vØ, mçi vØ chøa 2 Viên Pantoprazole; 2 Viên Tinidazol; 2 Viên Clarithromycin

Thuốc Panticlar là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panticlar là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panticlar ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 2 viên nén bao tan trong ruột pantoprazole + 2 viên nén bao phim Tinidazole + 2 viên nén

Thuốc Pylobact là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pylobact là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pylobact ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 2 viên nang -omeprazole, 2 viên nén bao phim Tinidazole, 2 viên nén bao phim Clarithromyc

Thuốc Clarithromycin 250 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Clarithromycin 250 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarithromycin 250 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Clabact 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clabact 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clabact 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Opeclari 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Opeclari 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Opeclari 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên; hộp 5 vỉ x 6 viên

Thuốc PymeClarocil 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc PymeClarocil 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PymeClarocil 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Clabact 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clabact 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clabact 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Becoclari 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Becoclari 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Becoclari 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Kalecin 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kalecin 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kalecin 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 1 vỉ x 14 viên nén dài bao phim

Thuốc Claromycin 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Claromycin 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Claromycin 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên, Hộp 10 vỉ x 5 viên, lọ 100 viên, lọ 200 viên, lọ 500 viên nén bao phim

Thuốc Clarithromycin 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clarithromycin 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarithromycin 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Zecnyl 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zecnyl 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zecnyl 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Clarividi 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clarividi 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarividi 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Zecnyl 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zecnyl 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zecnyl 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Clarithromycin Stada 250 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Clarithromycin Stada 250 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarithromycin Stada 250 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Clarithromycin Savi 250 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Clarithromycin Savi 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarithromycin Savi 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Claritab 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Claritab 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Claritab 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 5 viên nén bao phim

Thuốc ClariDHG 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc ClariDHG 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc ClariDHG 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Opeclari là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Opeclari là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Opeclari ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên, hộp 5 vỉ x 6 viên nén bao phim

Thuốc Clarithromycin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clarithromycin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarithromycin ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ x 14 viên

Thuốc Clarithromycin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clarithromycin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarithromycin ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ x 14 viên

Thuốc Fonclar – 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Fonclar - 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fonclar - 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Triclarkit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Triclarkit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Triclarkit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 6 viên (Mỗi vỉ có 2 viên Pantoprazol; 2 viên Tinidazol; 2 viên Clarithromycin)

Thuốc Vidokacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vidokacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vidokacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Pataloxkit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pataloxkit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pataloxkit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 6 viên