Chủ Nhật, Tháng Sáu 20, 2021
Trang chủ Tags Citicoline

Tag: Citicoline

Dược chất Citicoline – Thuốc hướng tâm thần | Thông tin...

0
Citicoline là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Citicoline. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Citicoline

Thuốc Urocoline là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Urocoline là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Urocoline ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Coltab là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Coltab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Coltab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 15ml

Thuốc Difosfocin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Difosfocin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Difosfocin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 ống x 4ml

Thuốc Kemodyn 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kemodyn 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kemodyn 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 ống 4ml

Thuốc Trausan 5g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Trausan 5g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trausan 5g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 50ml

Thuốc Trausan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Trausan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trausan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 50ml

Thuốc Brainact 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Brainact 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Brainact 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tisunane là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tisunane là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tisunane ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 15ml

Thuốc Kemodyn 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kemodyn 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kemodyn 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 ống x 4ml

Thuốc Jeil-Bra là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Jeil-Bra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Jeil-Bra ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 4ml

Thuốc Jeilbracolin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Jeilbracolin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Jeilbracolin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Hanacolciti là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hanacolciti là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hanacolciti ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Kemodyn 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kemodyn 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kemodyn 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 ống 4ml

Thuốc Neuraject là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neuraject là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neuraject ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Neuraject là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neuraject là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neuraject ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Jeilbracolin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Jeilbracolin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Jeilbracolin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Jeil-Bra là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Jeil-Bra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Jeil-Bra ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 4ml

Thuốc Urocoline là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Urocoline là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Urocoline ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Brainup Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Brainup Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Brainup Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Vasgil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vasgil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vasgil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Urocoline là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Urocoline là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Urocoline ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Tisunane là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tisunane là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tisunane ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 15ml

Thuốc Tisunane là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tisunane là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tisunane ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 15ml

Thuốc Tisunane là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tisunane là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tisunane ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 15ml

Thuốc Somazina là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Somazina là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Somazina ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 ống 4 ml

Thuốc Somazina là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Somazina là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Somazina ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 ống 4 ml

Thuốc Somazina là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Somazina là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Somazina ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 ống 4ml

Thuốc Somazina là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Somazina là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Somazina ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 ống 4ml

Thuốc Somazina là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Somazina là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Somazina ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 30ml và 1 bơm định liều

Thuốc Neurocoline-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neurocoline-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurocoline-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 4ml

Thuốc Neocoline Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Neocoline Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neocoline Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Neocoline Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Neocoline Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neocoline Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Huons Citicoline Injection là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Huons Citicoline Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Huons Citicoline Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 2ml

Thuốc Hancol Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hancol Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hancol Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2 ml

Thuốc Gratatine 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gratatine 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gratatine 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Difosfocin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Difosfocin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Difosfocin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 ống, 5 ống x 4ml

Thuốc Difosfocin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Difosfocin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Difosfocin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 ống, 5 ống x 4ml

Thuốc Difosfocin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Difosfocin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Difosfocin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 ống 4ml

Thuốc Citxl là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Citxl là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Citxl ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 8 viên