Thứ Tư, Tháng Sáu 16, 2021
Trang chủ Tags Citicolin (dưới dạng Citicolin natri) 500mg

Tag: Citicolin (dưới dạng Citicolin natri) 500mg

Thuốc Chunbos Film coated Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Chunbos Film coated Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Chunbos Film coated Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Chung-na tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Chung-na tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Chung-na tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Daetidine tab. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Daetidine tab. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Daetidine tab. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Coliphos là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Coliphos là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Coliphos ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Coliphos là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Coliphos là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Coliphos ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Injami film coated tablet là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Injami film coated tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Injami film coated tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Cijoint là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cijoint là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cijoint ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Quancity là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Quancity là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Quancity ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên

Thuốc Quancity là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Quancity là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Quancity ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 túi nhôm x 2 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên

Thuốc Baticolin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Baticolin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Baticolin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên, 3 vỉ x 10 viên, 6 vỉ x 10 viên, 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-nhôm). Chai 30 viên, chai 60 viên, chai 100 viên (chai nhựa HDPE)

Thuốc Pettinari là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pettinari là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pettinari ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Vincolin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vincolin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vincolin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Meyercolin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Meyercolin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Meyercolin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Citicolin A.T là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Citicolin A.T là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Citicolin A.T ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp 1 chai 30 viên, hộp 1 chai 60 viên, hộp 1 chai 100 viên

Thuốc Brotac là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Brotac là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Brotac ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên