Thứ Năm, Tháng Chín 23, 2021
Trang chủ Tags CIPROFLOXACIN

Tag: CIPROFLOXACIN

Thuốc Ciprofloxacin Tablets USP 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Ciprofloxacin Tablets USP 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin Tablets USP 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ciprinol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ciprinol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprinol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100ml

Thuốc Ciprofloxacin Tablets USP 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Ciprofloxacin Tablets USP 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin Tablets USP 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Proxacin 1% là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Proxacin 1% là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Proxacin 1% ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ 20ml

Thuốc Ciprofloxacin Infusion là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ciprofloxacin Infusion là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin Infusion ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100ml

Thuốc Sterile ciprofloxacin 2mg/ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Sterile ciprofloxacin 2mg/ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sterile ciprofloxacin 2mg/ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Túi nhựa PVC 100ml bao bên ngoài bởi 1 túi nhôm

Thuốc Citopcin injection 200mg/100ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Citopcin injection 200mg/100ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Citopcin injection 200mg/100ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Túi nhựa dẻo chứa 100ml

Thuốc Aristin-C là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aristin-C là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aristin-C ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml

Thuốc Aristin-C là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aristin-C là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aristin-C ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml

Thuốc Ciprofloxacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ciprofloxacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml

Thuốc Aristin-C là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aristin-C là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aristin-C ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml

Thuốc Aristin-C là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aristin-C là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aristin-C ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml

Thuốc Tarvicipro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tarvicipro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tarvicipro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai thuỷ tinh 100ml, hộp 1 chai nhựa 100ml

Thuốc Tarvicipro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tarvicipro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tarvicipro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai thuỷ tinh 100ml, hộp 1 chai nhựa 100ml

Thuốc Citopcin injection 400mg/200ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Citopcin injection 400mg/200ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Citopcin injection 400mg/200ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Túi nhựa dẻo chứa 200ml

Thuốc Proxacin 1% là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Proxacin 1% là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Proxacin 1% ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ 20ml

Thuốc Biocip là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Biocip là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Biocip ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai nhựa 100ml

Thuốc Philproeye Eye Drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Philproeye Eye Drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philproeye Eye Drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 5ml

Thuốc Ciklazen eye/ear drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ciklazen eye/ear drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciklazen eye/ear drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Sterile ciprofloxacin 2mg/ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Sterile ciprofloxacin 2mg/ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sterile ciprofloxacin 2mg/ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Túi nhựa PVC 100ml bao bên ngoài bởi 1 túi nhôm

Thuốc Furect I.V là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Furect I.V là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Furect I.V ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ hoặc 10 lọ 100ml

Thuốc Cinfax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cinfax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cinfax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 hộp nhỏ x 1 lọ

Thuốc DVEN là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc DVEN là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DVEN ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100ml

Thuốc Proxacin 1% là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Proxacin 1% là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Proxacin 1% ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ 20ml

Thuốc Ciprofloxacin 200 Soluflex là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ciprofloxacin 200 Soluflex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin 200 Soluflex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Túi PVC chứa 100ml

Thuốc Micipro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Micipro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Micipro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ciprofloxacin Intravenous infusion 200mg/100ml là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Ciprofloxacin Intravenous infusion 200mg/100ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin Intravenous infusion 200mg/100ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100ml

Thuốc Ciprofot là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ciprofot là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofot ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100ml

Thuốc Ciprofloxacin Infusion là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ciprofloxacin Infusion là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin Infusion ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 200ml

Thuốc Ciprofloxacin Infusion là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ciprofloxacin Infusion là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin Infusion ở đâu, giá bao nhiêu tiền Túi nhựa 100ml

Thuốc Ciprofloxacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ciprofloxacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai

Thuốc Quinobact là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Quinobact là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Quinobact ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ 5ml

Thuốc Quinobact là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Quinobact là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Quinobact ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ 5ml

Thuốc Oracipon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oracipon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oracipon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100ml

Thuốc CSTat là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc CSTat là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CSTat ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn đựng 10 hộp nhỏ x 1 vỉ 10 viên

Thuốc CPAC eye/ear drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc CPAC eye/ear drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CPAC eye/ear drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5 ml

Thuốc Ciprofloxacin Tablet USP 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Ciprofloxacin Tablet USP 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin Tablet USP 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ciprofloxacin Lactate and Sodium Chloride Injection là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc Ciprofloxacin Lactate and Sodium Chloride Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin Lactate and Sodium Chloride Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100ml

Thuốc Ciprofloxacin Injection USP (2GM/LT) là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Ciprofloxacin Injection USP (2GM/LT) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin Injection USP (2GM/LT) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100ml

Thuốc Ciprofloxacin Injection USP là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ciprofloxacin Injection USP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin Injection USP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100ml