Thứ Năm, Tháng Sáu 17, 2021
Trang chủ Tags Ciprofloxacin (HCl)

Tag: Ciprofloxacin (HCl)

Thuốc CSTAT là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc CSTAT là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CSTAT ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cipmyan 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cipmyan 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cipmyan 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Bloci là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bloci là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bloci ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 8 viên

Thuốc Cipmyan 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cipmyan 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cipmyan 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc BinexRofcin Tab. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc BinexRofcin Tab. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc BinexRofcin Tab. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cifin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cifin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cifin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Prolaxi Eye Drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Prolaxi Eye Drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prolaxi Eye Drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc KMS Ciprofloxacin HCl Tab là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc KMS Ciprofloxacin HCl Tab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc KMS Ciprofloxacin HCl Tab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Heacipro tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Heacipro tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Heacipro tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Bruxacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bruxacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bruxacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ 5ml

Thuốc Cifin – 500 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cifin - 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cifin - 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ciprofloxacin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ciprofloxacin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Young Il Ciprofloxacin tablet 500mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Young Il Ciprofloxacin tablet 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Young Il Ciprofloxacin tablet 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Samchundangcipmax eye drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Samchundangcipmax eye drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Samchundangcipmax eye drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Ciprofloxacin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ciprofloxacin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Bruxacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bruxacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bruxacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ 5ml

Thuốc Amfacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Amfacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Amfacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Amfacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Amfacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Amfacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc QUPRON là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc QUPRON là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc QUPRON ở đâu, giá bao nhiêu tiền 100 viên/hộp

Thuốc Scanax 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Scanax 500Scanax 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời những vấn đề trênThuốc Scanax 500...

Thuốc Scanax 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Scanax 500Scanax 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời những vấn đề trênThuốc Scanax 500...

Thuốc Scanax 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Scanax 500Scanax 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời những vấn đề trênThuốc Scanax 500...