Chủ Nhật, Tháng Sáu 20, 2021
Trang chủ Tags Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 500 mg

Tag: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 500 mg

Thuốc Ciprofloxacin 500 – HV là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Ciprofloxacin 500 - HV là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin 500 - HV ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 200 viên

Thuốc Lufocin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lufocin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lufocin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5, 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - PVC); Hộp 1 chai 100 viên (chai nhựa HDPE)

Thuốc Agicipro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Agicipro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Agicipro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ciprofloxacin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ciprofloxacin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Pycip 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pycip 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pycip 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3,10 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Ciprolthabi 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ciprolthabi 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprolthabi 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên

Thuốc Ciprofloxacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ciprofloxacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ciprofloxacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ciprofloxacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 vỉ x 10 viên

Thuốc Mekociprox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Mekociprox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mekociprox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Scanax 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Scanax 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Scanax 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên, hộp 5 vỉ (PVC/nhôm) x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên, chai 500 viên

Thuốc Scanax 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Scanax 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Scanax 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên, hộp 5 vỉ (PVC/nhôm) x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên, chai 500 viên

Thuốc Ciprofloxacin-DNA là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ciprofloxacin-DNA là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin-DNA ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ciprofloxacin-DNA là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ciprofloxacin-DNA là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin-DNA ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Scanax 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Scanax 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Scanax 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên, hộp 5 vỉ (PVC/nhôm) x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên, chai 500 viên

Thuốc Ciprofloxacin-DNA là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ciprofloxacin-DNA là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin-DNA ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cifga là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cifga là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cifga ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Hasancip 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hasancip 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hasancip 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Glyford 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Glyford 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glyford 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3, 6, 10 vỉ x 10 viên; Chai 100, 200, 250, 500 viên

Thuốc Dophacipro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dophacipro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dophacipro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên