Thứ Tư, Tháng Sáu 16, 2021
Trang chủ Tags Ciprofloxacin 500mg

Tag: Ciprofloxacin 500mg

Thuốc Kaprocin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kaprocin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kaprocin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Meyercipro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Meyercipro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Meyercipro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Fudcipro 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Fudcipro 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fudcipro 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, 250 viên, 500 viên bao phim

Thuốc Ciprofloxacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ciprofloxacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 50 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Ciprofloxacin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ciprofloxacin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ciprofloxacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ciprofloxacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc SaViCipro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc SaViCipro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SaViCipro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Robcipro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Robcipro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Robcipro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc SaViCipro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc SaViCipro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SaViCipro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Robcipro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Robcipro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Robcipro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Rezocip là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Rezocip là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rezocip ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim, kèm theo hướng dẫn sử dụng thuốc

Thuốc Nafacipro 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Nafacipro 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nafacipro 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, 250 viên, 500 viên bao phim

Thuốc Meyercipro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Meyercipro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Meyercipro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Ciprex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

3
Thuốc Ciprex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 7 viên nén dài bao phim

Thuốc Kacipro 500 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Kacipro 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kacipro 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Glyford là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Glyford là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glyford ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Clarithromycin DNP 250 là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Clarithromycin DNP 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clarithromycin DNP 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x10 viên

Thuốc Citrio là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Citrio là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Citrio ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ciprofloxacin 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ciprofloxacin 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciprofloxacin 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Vỉ 10,,Hộp 100, Thùng 6400 viên