Thứ Tư, Tháng Chín 22, 2021
Trang chủ Tags Cinnarizin 25mg

Tag: Cinnarizin 25mg

Thuốc Cinnarizine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cinnarizine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cinnarizine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Becosturon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Becosturon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Becosturon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Stagerin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Stagerin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Stagerin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ (Al-PVC) x 10 viên; hộp 5 vỉ (Al-Al) x 10 viên

Thuốc Cinnarizine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cinnarizine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cinnarizine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 20 viên

Thuốc Cinnarizin 25 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Cinnarizin 25 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cinnarizin 25 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 100 vỉ x 50 viên, chai 1000 viên

Thuốc Steron-Amtex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Steron-Amtex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Steron-Amtex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 7 viên nén

Thuốc Cinzam là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cinzam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cinzam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Cinnarizin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cinnarizin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cinnarizin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cinnarizin 25mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cinnarizin 25mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cinnarizin 25mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 vỉ x 50 viên nén

Thuốc Zafiron là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zafiron là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zafiron ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc Cinnarizin 25mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cinnarizin 25mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cinnarizin 25mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai x 100 viên nén

Thuốc Cinzam là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cinzam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cinzam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Devomir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Devomir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Devomir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên, chai 500 viên, chai 1000 viên

Thuốc Cinnarizin 25mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cinnarizin 25mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cinnarizin 25mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 vỉ x 50 viên nén

Thuốc Piraxnic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Piraxnic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng. Những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc và cách bảo quản....

Thuốc Alstuzon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Alstuzon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alstuzon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 25 viên; 10 vỉ x 25 viên nén

Thuốc Viên nang Cinacetam là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Viên nang Cinacetam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viên nang Cinacetam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Zafiron là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zafiron là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zafiron ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc Viên nang Cinacetam là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Viên nang Cinacetam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viên nang Cinacetam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Cinzam là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cinzam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cinzam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Stumax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Stumax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Stumax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Cinnarizin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cinnarizin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cinnarizin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 25 viên nén; Hộp 50 vỉ x 25 viên nén