Thứ Tư, Tháng Sáu 16, 2021
Trang chủ Tags Cimetidine

Tag: Cimetidine

Dược chất Cimetidine – Thuốc đường tiêu hóa | Thông tin...

0
Cimetidine là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Cimetidine. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Cimetidine

Thuốc Axocidine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Axocidine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Axocidine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Brumetidina 400 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Brumetidina 400 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Brumetidina 400 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Brumetidina 400 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Brumetidina 400 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Brumetidina 400 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Nurodif Injection 150mg/ml (Cimetidine) “Panbiotic” là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Nurodif Injection 150mg/ml (Cimetidine) "Panbiotic" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nurodif Injection 150mg/ml (Cimetidine) "Panbiotic" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 2ml

Thuốc Axocidine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Axocidine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Axocidine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cimetidine Tablets USP 400mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Cimetidine Tablets USP 400mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cimetidine Tablets USP 400mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Axocidine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Axocidine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Axocidine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Nescine-400 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nescine-400 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nescine-400 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cimetidine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cimetidine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cimetidine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 èng x 2ml

Thuốc Nescine-400 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nescine-400 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nescine-400 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Folsadron Tab là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Folsadron Tab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Folsadron Tab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Cimetidine Tablets USP 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

1
Thuốc Cimetidine Tablets USP 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cimetidine Tablets USP 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Cimetidine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cimetidine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cimetidine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Cimetidine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cimetidine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cimetidine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Cimetidine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cimetidine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cimetidine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Cimetidine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cimetidine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cimetidine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Brumetidina 400 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Brumetidina 400 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Brumetidina 400 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Abanax Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Abanax Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Abanax Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên