Thứ Tư, Tháng Sáu 16, 2021
Trang chủ Tags Cilastatin sodium

Tag: Cilastatin sodium

Thuốc Bacqure là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bacqure là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bacqure ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 30ml

Thuốc Bacqure là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bacqure là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bacqure ở đâu, giá bao nhiêu tiền lọ 30ml

Thuốc Licotam 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Licotam 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Licotam 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Bacqure là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bacqure là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bacqure ở đâu, giá bao nhiêu tiền chai 100ml

Thuốc Lykaspetin Injection 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lykaspetin Injection 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lykaspetin Injection 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Mipanti là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Mipanti là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mipanti ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ

Thuốc Mipalin Powder for Injection 250mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Mipalin Powder for Injection 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mipalin Powder for Injection 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Winnam injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Winnam injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Winnam injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Lykaspetin Injection 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lykaspetin Injection 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lykaspetin Injection 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Tienam (đóng gói: Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd.,...

0
Thuốc Tienam (đóng gói: Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd., Australia) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tienam (đóng gói: Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd., Australia) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 50 lọ

Thuốc Imipen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Imipen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Imipen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột

Thuốc Beeimipem Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Beeimipem Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Beeimipem Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Bacqure là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bacqure là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bacqure ở đâu, giá bao nhiêu tiền chai 100ml

Thuốc Milanem Inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Milanem Inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Milanem Inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Licotam 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Licotam 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Licotam 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Imipenem and Cilastatin for injection USP 500mg là gì? Tác...

0
Thuốc Imipenem and Cilastatin for injection USP 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Imipenem and Cilastatin for injection USP 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Imipenem and Cilastatin for injection USP 500mg là gì? Tác...

0
Thuốc Imipenem and Cilastatin for injection USP 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Imipenem and Cilastatin for injection USP 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Bacqure là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bacqure là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bacqure ở đâu, giá bao nhiêu tiền lọ 30ml, chai 100ml

Thuốc Imipenem and Cilastatin for injection USP 500mg là gì? Tác...

0
Thuốc Imipenem and Cilastatin for injection USP 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Imipenem and Cilastatin for injection USP 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Imipenem and Cilastatin for injection USP 500mg là gì? Tác...

0
Thuốc Imipenem and Cilastatin for injection USP 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Imipenem and Cilastatin for injection USP 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Bacqure là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bacqure là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bacqure ở đâu, giá bao nhiêu tiền lọ 30ml, chai 100ml