Chủ Nhật, Tháng Sáu 20, 2021
Trang chủ Tags Cholecalciferol

Tag: Cholecalciferol

Thuốc Daehwaharis là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Daehwaharis là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Daehwaharis ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 18 vỉ x 5 viên

Thuốc Stedman M-Cal 250 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Stedman M-Cal 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Stedman M-Cal 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 15 viên

Thuốc Natecal D3 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Natecal D3 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Natecal D3 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 60 viên

Thuốc Natecal D3 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Natecal D3 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Natecal D3 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 60 viên

Thuốc Calcinol-RB là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Calcinol-RB là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Calcinol-RB ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100 viên

Thuốc Elixir Neogadine-RB là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Elixir Neogadine-RB là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Elixir Neogadine-RB ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ thủy tinh 150ml

Thuốc Aquadetrim Vitamin D3 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Aquadetrim Vitamin D3 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aquadetrim Vitamin D3 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Inbionettorecals Soft capsule là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Inbionettorecals Soft capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Inbionettorecals Soft capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 vỉ x 5 Viên

Thuốc Inbionettorecals Soft capsule là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Inbionettorecals Soft capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Inbionettorecals Soft capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 vỉ x 5 viên

Thuốc Cophilex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cophilex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cophilex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml

Thuốc Calcium- Sandoz D3 600/400 là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Calcium- Sandoz D3 600/400 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Calcium- Sandoz D3 600/400 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp x 10, 20 viên

Thuốc Aquadetrim Vitamin D3 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Aquadetrim Vitamin D3 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aquadetrim Vitamin D3 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Alvethicone tab. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alvethicone tab. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alvethicone tab. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Calcitron Plus Mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Calcitron Plus Mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Calcitron Plus Mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 30 viên nén dài bao phim

Thuốc Homnew Multivitamin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Homnew Multivitamin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Homnew Multivitamin ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Abedmin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Abedmin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Abedmin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ, 20 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Ribomin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ribomin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ribomin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 30 gói x 2 g thuốc bột pha hỗn dịch uống

Thuốc Vitagini là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vitagini là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitagini ở đâu, giá bao nhiêu tiền 3 vỉ x 10 viên