Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Trang chủ Tags Chlorpheniramin Maleat

Tag: Chlorpheniramin Maleat

Thuốc Ashtutin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ashtutin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ashtutin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 60 ml siro

Thuốc Tussizero là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tussizero là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tussizero ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Chlorpheniramin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Chlorpheniramin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Chlorpheniramin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 20 viên

Thuốc Padolmin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Padolmin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Padolmin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Degenvina là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Degenvina là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Degenvina ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Captussin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Captussin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Captussin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 100 viên nang

Thuốc Aller fort là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Aller fort là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aller fort ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 100 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Aller fort là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Aller fort là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aller fort ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 100 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Chlorpheniramin 4mg (2 lớp) là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Chlorpheniramin 4mg (2 lớp) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Chlorpheniramin 4mg (2 lớp) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai/500v

Thuốc Chlorpheniramin maleat 4mg là gì? Tác...

0
Thuốc Chlorpheniramin maleat 4mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Chlorpheniramin maleat 4mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp/10 vỉ x 20v Chai/1.000v

Thuốc Chlorpheniramin maleat 4mg ...

0
Thuốc Chlorpheniramin maleat 4mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Chlorpheniramin maleat 4mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp/10 vỉ x 10v

Thuốc Chlorpheniramin maleat 4mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Chlorpheniramin maleat 4mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Chlorpheniramin maleat 4mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Vỉ/20v Chai/200v Chai/1.000v

Thuốc pms-Chlorpheniramin 4mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc pms-Chlorpheniramin 4mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc pms-Chlorpheniramin 4mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp/10 vỉ x 10v Chai/200v

Thuốc TIFFY Sirô, thuốc sirô là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc TIFFY Sirô, thuốc sirô là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc TIFFY Sirô, thuốc sirô ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 30 ml

Thuốc IYAFIN Junior là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc IYAFIN Junior là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc IYAFIN Junior ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 60 ml

Thuốc IYAFIN Junior, siro 30ml là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc IYAFIN Junior, siro 30ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc IYAFIN Junior, siro 30ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 30 ml

Thuốc IYAFIN là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc IYAFIN là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc IYAFIN ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 1 viên

Thuốc TIFFY DEY là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc TIFFY DEY là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc TIFFY DEY ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 vỉ x 4viên