Thứ Năm, Tháng Sáu 17, 2021
Trang chủ Tags Cetirizine Hydrochloride

Tag: Cetirizine Hydrochloride

Thuốc Axozine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Axozine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Axozine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Zinrytec tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zinrytec tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinrytec tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Omicet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omicet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omicet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Omicet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omicet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omicet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Arpicet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Arpicet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Arpicet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Omicet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omicet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omicet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Zeptop 10mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zeptop 10mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zeptop 10mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Zinrytec tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zinrytec tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinrytec tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Vardcetin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vardcetin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vardcetin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Tamigin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tamigin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tamigin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Tamigin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tamigin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tamigin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Sinil Cetirizine tab. là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Sinil Cetirizine tab. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sinil Cetirizine tab. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Medocetinax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medocetinax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medocetinax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc CTZ Tab là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc CTZ Tab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CTZ Tab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cetrimini là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetrimini là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetrimini ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cetirizine Tablets 10mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cetirizine Tablets 10mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetirizine Tablets 10mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10vỉ x 10 viên

Thuốc Cetirizine Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetirizine Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetirizine Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cetirizine Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetirizine Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetirizine Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceratir Tab. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceratir Tab. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceratir Tab. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Axozine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Axozine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Axozine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên