Thứ Ba, Tháng Sáu 15, 2021
Trang chủ Tags Cetirizine dihydrochloride

Tag: Cetirizine dihydrochloride

Thuốc Zilertal Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zilertal Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zilertal Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceritine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceritine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceritine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Zilertal Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zilertal Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zilertal Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Zyrtec là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zyrtec là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zyrtec ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Medlicet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medlicet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medlicet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Medlicet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medlicet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medlicet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Hi-Trol Film Coated Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Hi-Trol Film Coated Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hi-Trol Film Coated Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Medlicet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medlicet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medlicet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceritine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceritine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceritine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 50 vỉ x 10 viên

Thuốc Zyrrigin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zyrrigin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zyrrigin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 60ml

Thuốc Zyrrigin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zyrrigin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zyrrigin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 60ml

Thuốc Medlicet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medlicet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medlicet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Lergitec tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lergitec tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lergitec tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc Lergitec tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lergitec tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lergitec tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Hi-Trol Film Coated Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Hi-Trol Film Coated Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hi-Trol Film Coated Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Citrito là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Citrito là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Citrito ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Cetirzen tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetirzen tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetirzen tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cetirizine dihydro chloride tablets 10mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Cetirizine dihydro chloride tablets 10mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetirizine dihydro chloride tablets 10mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Cethista là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cethista là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cethista ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Antirizin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Antirizin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Antirizin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên