Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Trang chủ Tags Cetirizin dihydroclorid 10 mg

Tag: Cetirizin dihydroclorid 10 mg

Thuốc Cetazin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetazin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetazin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 15 viên; Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên; Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên.

Thuốc Usariz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Usariz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Usariz ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Kacerin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kacerin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kacerin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 50 vỉ x 10 viên; chai 500 viên; chai 1000 viên

Thuốc Cetirizin – US là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cetirizin - US là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetirizin - US ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cetirizine 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetirizine 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetirizine 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ PVC/Alu)

Thuốc Cetirizine 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetirizine 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetirizine 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ PVC/Alu)

Thuốc Cetirizin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetirizin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetirizin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên;

Thuốc Cetirizin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetirizin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetirizin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên (Cetirizin đỏ)

Thuốc Cetirizin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetirizin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetirizin ở đâu, giá bao nhiêu tiền chai 200 viên

Thuốc Cetirizin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetirizin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetirizin ở đâu, giá bao nhiêu tiền chai 500 viên

Thuốc Cetirizin 10 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cetirizin 10 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetirizin 10 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Cetirizin 10 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cetirizin 10 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetirizin 10 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Cetirizin 10 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cetirizin 10 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetirizin 10 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 20 vỉ x 10 viên, chai 200 viên

Thuốc Cetazin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetazin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetazin ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 15 viên, chai 100 viên, 200 viên, 500 viên

Thuốc Cetazin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetazin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetazin ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 15 viên, chai 100 viên, 200 viên, 500 viên