Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Trang chủ Tags Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250 mg

Tag: Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250 mg

Thuốc Imexin 250 mg Đính chính tên thuốc thành “Opxil 250” theo...

0
Thuốc Imexin 250 mg Đính chính tên thuốc thành "Opxil 250" theo công văn số 17995/QLD-ĐK ngày 03/11/2017 của Cục QLD là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Imexin 250 mg Đính chính tên thuốc thành "Opxil 250" theo công văn số 17995/QLD-ĐK ngày 03/11/2017 của Cục QLD ở đâu, giá bao nhiêu tiền Bổ sung quy cách đóng gói "Chai 200 viên" theo công văn số 12616/QLD-ĐK ngày 24/07/2014

Thuốc TV. Cefalexin 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc TV. Cefalexin 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc TV. Cefalexin 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 2g

Thuốc Midalexine 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Midalexine 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Midalexine 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Hapenxin 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hapenxin 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hapenxin 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc CelexDHG 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc CelexDHG 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CelexDHG 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên nén nhai

Thuốc Glopixin 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glopixin 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glopixin 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, 100 vỉ x 10 viên

Thuốc Hapenxin 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hapenxin 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hapenxin 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 chai 100 viên

Thuốc Cephalexin PMP 250 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cephalexin PMP 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cephalexin PMP 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ (PVC/nhôm) x 10 viên, hộp 10 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên

Thuốc Cephalexin PMP 250 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cephalexin PMP 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cephalexin PMP 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cephalexin PMP 250 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cephalexin PMP 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cephalexin PMP 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cafatam 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cafatam 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cafatam 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Savijoin 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Savijoin 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Savijoin 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cafatam 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cafatam 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cafatam 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Savijoin 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Savijoin 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Savijoin 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc pms – Opxil 250 mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc pms - Opxil 250 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc pms - Opxil 250 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói x 1,5g

Thuốc Cephalexin 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cephalexin 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cephalexin 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ thẳng x 10 viên; Hộp 10 vỉ chéo x 10 viên; Hộp 5 vỉ chéo, 10 vỉ chéo x 12 viên

Thuốc Cephalexin 250 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cephalexin 250 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cephalexin 250 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên