Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Trang chủ Tags Cephalexin 500mg

Tag: Cephalexin 500mg

Thuốc Cefitone-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefitone-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefitone-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefalexin 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefalexin 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefalexin 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên, 200 viên

Thuốc Cephalexin 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cephalexin 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cephalexin 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền chai 100 viên, chai 200 viên nang

Thuốc Ceframid 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceframid 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceframid 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ thẳng x 10 viên; Hộp 5 vỉ chéo x 12 viên; Hộp 10 vỉ chéo x 10 viên

Thuốc Cephalexin 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cephalexin 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cephalexin 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Upancetin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Upancetin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Upancetin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; Lọ nhựa x 1 túi x 200 viên

Thuốc Upancetin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Upancetin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Upancetin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; Lọ nhựa x 1 túi x 200 viên

Thuốc Ofbe- Cefalexin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ofbe- Cefalexin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofbe- Cefalexin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên.

Thuốc Antilex 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Antilex 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Antilex 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Marapan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Marapan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Marapan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang, chai 100 viên nang

Thuốc Marapan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Marapan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Marapan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang, chai 100 viên nang

Thuốc Sporidex red 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Sporidex red 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sporidex red 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Fudosap 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Fudosap 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fudosap 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 8 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 250 viên, 500 viên nang

Thuốc Fudosap 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Fudosap 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fudosap 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 8 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 250 viên, 500 viên nang

Thuốc Cephalexin PD 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cephalexin PD 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cephalexin PD 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 8 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 250 viên, 500 viên nang

Thuốc Phudcelex 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Phudcelex 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Phudcelex 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 8 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 250 viên, 500 viên nang

Thuốc Orientcefa 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Orientcefa 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Orientcefa 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 8 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 250 viên, 500 viên nang

Thuốc Orientcefa 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Orientcefa 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Orientcefa 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 8 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 250 viên, 500 viên nang

Thuốc Oricandy 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oricandy 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oricandy 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 8 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 250 viên, 500 viên nang

Thuốc Oricandy 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oricandy 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oricandy 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 8 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 250 viên, 500 viên nang

Thuốc Oricadex 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oricadex 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oricadex 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 8 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 250 viên, 500 viên nang