Chủ Nhật, Tháng Sáu 20, 2021
Trang chủ Tags Celecoxib

Tag: Celecoxib

Dược chất Celecoxib – Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống...

0
Celecoxib là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Celecoxib. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Celecoxib

Thuốc Zycel 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zycel 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zycel 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 viên; Bổ sung: Hộp 10 vỉ x 10 viên (theo Công văn số 1956/QLD-ĐK ngày 12/02/2014)

Thuốc Zycel 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zycel 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zycel 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 viên; Bổ sung: Hộp 10 vỉ x 10 viên (theo Công văn số 1957/QLD-ĐK ngày 12/02/2014)

Thuốc Axocexib-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Axocexib-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Axocexib-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Zycel 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zycel 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zycel 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 viên

Thuốc Zycel 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zycel 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zycel 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 viên

Thuốc Fuxicure là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fuxicure là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fuxicure ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Fuxicure-400 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fuxicure-400 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fuxicure-400 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cenoxib 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cenoxib 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cenoxib 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 10 viên

Thuốc Celebrex (đóng gói: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH) là gì? Tác...

0
Thuốc Celebrex (đóng gói: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celebrex (đóng gói: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10viên

Thuốc Celcoxx 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Celcoxx 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celcoxx 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Sagacoxib 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sagacoxib 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sagacoxib 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Sagacoxib 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sagacoxib 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sagacoxib 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Markoxib 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Markoxib 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Markoxib 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Coxib-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Coxib-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Coxib-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Recosan 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Recosan 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Recosan 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3vỉ x 10viên

Thuốc Neordac 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Neordac 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neordac 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn đựng 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Celebrex (đóng gói: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH) là gì? Tác...

0
Thuốc Celebrex (đóng gói: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celebrex (đóng gói: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10viên

Thuốc Neordac 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Neordac 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neordac 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn đựng 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Neordac 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Neordac 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neordac 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Coxib-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Coxib-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Coxib-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Celecoxib 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Celecoxib 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celecoxib 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Sarinex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sarinex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sarinex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Agcel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Agcel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Agcel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Revibra 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Revibra 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Revibra 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x10 viên

Thuốc Celcoxx 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Celcoxx 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celcoxx 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Celecoxib capsules 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Celecoxib capsules 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celecoxib capsules 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Celecoxib capsules 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Celecoxib capsules 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celecoxib capsules 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3vỉ x 10viên

Thuốc Celecoxib 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Celecoxib 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celecoxib 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3vỉ x 10viên

Thuốc Coxnis-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Coxnis-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Coxnis-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Coxnis-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Coxnis-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Coxnis-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 x 10 viên

Thuốc Locobile 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Locobile 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Locobile 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 10viên

Thuốc Artose là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Artose là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Artose ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cenoxib 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cenoxib 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cenoxib 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 10 viên

Thuốc Juvecox 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Juvecox 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Juvecox 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Juvecox 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Juvecox 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Juvecox 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zycel 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zycel 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zycel 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 viên

Thuốc Markoxib 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Markoxib 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Markoxib 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Markoxib 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Markoxib 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Markoxib 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Zycel 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zycel 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zycel 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 Viên