Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Trang chủ Tags Celecoxib 200mg

Tag: Celecoxib 200mg

Thuốc Locoxib là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Locoxib là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Locoxib ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceutocid 200 Capsule là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceutocid 200 Capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceutocid 200 Capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 10 viên

Thuốc Celebrex (đóng gói: R-Pharm Germany GmbH; địa chỉ: Heinrich-Mack-Str.35, 89257...

0
Thuốc Celebrex (đóng gói: R-Pharm Germany GmbH; địa chỉ: Heinrich-Mack-Str.35, 89257 Illertissen, Đức) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celebrex (đóng gói: R-Pharm Germany GmbH; địa chỉ: Heinrich-Mack-Str.35, 89257 Illertissen, Đức) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10viên

Thuốc Celofin 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Celofin 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celofin 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Ezelex 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ezelex 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ezelex 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Artose là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Artose là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Artose ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Celofin 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Celofin 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celofin 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Celestal-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Celestal-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celestal-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Celix-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Celix-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celix-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn chứa 5 hộp nhỏ x 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Ikoxib-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ikoxib-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ikoxib-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp to x 5 hộp nhỏ x 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Dolcelox-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dolcelox-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dolcelox-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cilavef là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cilavef là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cilavef ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Cilavef là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cilavef là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cilavef ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Celenova-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Celenova-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celenova-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Locoxib là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Locoxib là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Locoxib ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ikoxib-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ikoxib-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ikoxib-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp to x 5 hộp nhỏ x 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Locoxib là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Locoxib là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Locoxib ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Sionara-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sionara-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sionara-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn chứa 10 hộp nhỏ x 01 vỉ x 10 viên, Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cofidec 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cofidec 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cofidec 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Sionara-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sionara-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sionara-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn chứa 10 hộp nhỏ x 01 vỉ x 10 viên, Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Celenobe-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Celenobe-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celenobe-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Celebid-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Celebid-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celebid-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3vỉ x 10viên

Thuốc Micro Celecoxib-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Micro Celecoxib-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Micro Celecoxib-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Micro Celecoxib-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Micro Celecoxib-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Micro Celecoxib-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Celebid-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Celebid-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celebid-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3vỉ x 10viên

Thuốc Celenobe-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Celenobe-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celenobe-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Lowxib-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lowxib-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lowxib-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Ezelex 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ezelex 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ezelex 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Vidceryl là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vidceryl là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vidceryl ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Doresyl 200 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Doresyl 200 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Doresyl 200 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cecoxibe là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cecoxibe là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cecoxibe ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ nhôm/ PVC x 10 viên

Thuốc Cefalox 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefalox 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefalox 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 4 viên; hộp 4 vỉ x 7 viên; hộp 1 chai x 100 viên

Thuốc Aldoric fort là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Aldoric fort là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aldoric fort ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Celosti 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Celosti 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celosti 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Cenmopen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cenmopen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cenmopen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nang; Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Meficox 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Meficox 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Meficox 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 4 viên; hộp 4 vỉ x 7 viên; hộp 1 chai 100 viên

Thuốc Conoges 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Conoges 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Conoges 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cadicelox 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cadicelox 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cadicelox 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Coxirich 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Coxirich 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Coxirich 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lecerex 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lecerex 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lecerex 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên.