Thứ Ba, Tháng Sáu 15, 2021
Trang chủ Tags Cefuroxime

Tag: Cefuroxime

Thuốc Orifix 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Orifix 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Orifix 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ropegold là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ropegold là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ropegold ở đâu, giá bao nhiêu tiền 10 ống /hộp

Thuốc Lexibcure-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lexibcure-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lexibcure-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Orifix 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Orifix 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Orifix 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Axcel Cefuroxime-250mg Capsule là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Axcel Cefuroxime-250mg Capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Axcel Cefuroxime-250mg Capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zamotix 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zamotix 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zamotix 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hép 2 vØ x 6 viªn

Thuốc Zamotix 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zamotix 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zamotix 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hép 4 vØ x 4 viªn

Thuốc Zinnat Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zinnat Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 Viên

Thuốc Zinnat Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zinnat Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 Viên

Thuốc Samchundangroxime Injection 750mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Samchundangroxime Injection 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Samchundangroxime Injection 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Medaxetine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medaxetine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medaxetine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ

Thuốc Medaxetine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medaxetine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medaxetine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ

Thuốc Lykalynacef là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lykalynacef là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lykalynacef ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Lexibcure-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lexibcure-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lexibcure-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Inbionet Ceftil Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Inbionet Ceftil Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Inbionet Ceftil Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 Viên

Thuốc Cefurox 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefurox 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefurox 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 Viên

Thuốc Cefurox 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefurox 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefurox 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 Viên

Thuốc Cefritil – 250 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefritil - 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefritil - 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Bearcef là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bearcef là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bearcef ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 Viên

Thuốc Axcel Cefuroxime-250mg Capsule là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Axcel Cefuroxime-250mg Capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Axcel Cefuroxime-250mg Capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zanimex 750mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Zanimex 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zanimex 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp/1 lọ

Thuốc Zanimex-Dobfar 750mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zanimex-Dobfar 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zanimex-Dobfar 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp/1 lọ

Thuốc Zanimex 125mg là...

0
Thuốc Zanimex 125mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zanimex 125mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp/10gói

Thuốc pms-Zanimex 500mg là gì? Tác...

0
Thuốc pms-Zanimex 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc pms-Zanimex 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp/2 vỉ x 5v

Thuốc pms-Zanimex 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc pms-Zanimex 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc pms-Zanimex 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp/2 vỉ x 5v