Thứ Tư, Tháng Sáu 16, 2021
Trang chủ Tags Cefuroxime Natri

Tag: Cefuroxime Natri

Thuốc Cefuroxime Panpharma là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefuroxime Panpharma là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime Panpharma ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột

Thuốc Cefaxil 1,5g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefaxil 1,5g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefaxil 1,5g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Cefaxil 750mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefaxil 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefaxil 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Cefaxil 750mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefaxil 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefaxil 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Tarsime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tarsime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tarsime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Cefaxil 1,5g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefaxil 1,5g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefaxil 1,5g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Yuyuxim injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Yuyuxim injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Yuyuxim injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Furomarksans 750 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Furomarksans 750 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Furomarksans 750 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước pha tiêm

Thuốc Cefuroxime Panpharma là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefuroxime Panpharma là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime Panpharma ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột

Thuốc Cefaxil 750mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefaxil 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefaxil 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Danaroxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Danaroxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Danaroxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Kdxene Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kdxene Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kdxene Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Cefuroxime MJ 0.75 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefuroxime MJ 0.75 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime MJ 0.75 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Cefuroxime MJ 0.75 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefuroxime MJ 0.75 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime MJ 0.75 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Kbfroxime Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kbfroxime Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kbfroxime Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Novilix 1500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Novilix 1500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Novilix 1500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Danaroxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Danaroxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Danaroxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Kbfroxime inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kbfroxime inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kbfroxime inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền lọ bột pha tiêm

Thuốc Yuyuxim injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Yuyuxim injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Yuyuxim injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Snelzol Inj. 750mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Snelzol Inj. 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Snelzol Inj. 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Novilix 1500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Novilix 1500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Novilix 1500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Kozoxime Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kozoxime Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kozoxime Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Iljincefuroxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Iljincefuroxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Iljincefuroxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc SHINCEF 750mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc SHINCEF 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SHINCEF 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền 10 lọ/hộp