Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Trang chủ Tags Cefuroxime Axetil

Tag: Cefuroxime Axetil

Thuốc Brelmocef-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Brelmocef-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Brelmocef-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Vinecef-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vinecef-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vinecef-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Sanfocef sachet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sanfocef sachet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sanfocef sachet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói 1,5g

Thuốc Sanfocef sachet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sanfocef sachet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sanfocef sachet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói 1,5g

Thuốc Zinnat tablets 125mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Zinnat tablets 125mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat tablets 125mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zinnat Suspension là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zinnat Suspension là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat Suspension ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói

Thuốc Zinnat tablets 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Zinnat tablets 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat tablets 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Pulracef – 500 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Pulracef - 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pulracef - 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zinnat tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zinnat tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zinnat tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zinnat tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Dectixal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dectixal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dectixal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Microcefe-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Microcefe-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Microcefe-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zifatil-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zifatil-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zifatil-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zinnat tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zinnat tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceuromed – 500 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceuromed - 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceuromed - 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Dectixal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dectixal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dectixal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zinnat Suspension là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zinnat Suspension là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat Suspension ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai

Thuốc Zinnat Suspension là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zinnat Suspension là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat Suspension ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai hoặc hộp 10 gói

Thuốc Micrex-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Micrex-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Micrex-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Micrex-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Micrex-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Micrex-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Micrex-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Micrex-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Micrex-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Micrex-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Micrex-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Micrex-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Microcefe-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Microcefe-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Microcefe-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 4 viên

Thuốc Zinnat Suspension là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zinnat Suspension là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat Suspension ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai hoặc hộp 10 gói

Thuốc Micrex-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Micrex-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Micrex-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefuroxime 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefuroxime 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Rucefdol 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Rucefdol 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rucefdol 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 10 viên

Thuốc Medaxetine 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medaxetine 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medaxetine 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hôp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zinnat tablets 125mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Zinnat tablets 125mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat tablets 125mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zinnat tablets 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Zinnat tablets 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat tablets 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zinnat tablets 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Zinnat tablets 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat tablets 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceuromed – 500 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceuromed - 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceuromed - 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceuromed – 250 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceuromed - 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceuromed - 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Medaxetine 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medaxetine 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medaxetine 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hôp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Medaxetine 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

1
Thuốc Medaxetine 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medaxetine 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hôp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceuromed – 250 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceuromed - 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceuromed - 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Microcefe-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Microcefe-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Microcefe-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 4 viên

Thuốc Zamotix-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zamotix-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zamotix-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 4 viên

Thuốc Ceuromed – 250 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceuromed - 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceuromed - 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Fiox 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fiox 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fiox 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên