Chủ Nhật, Tháng Sáu 20, 2021
Trang chủ Tags Cefuroxim

Tag: Cefuroxim

Thuốc codzurox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc codzurox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc codzurox ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 lọ

Thuốc Zosu là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zosu là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zosu ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói

Thuốc Uroxime-750 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Uroxime-750 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Uroxime-750 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi

Thuốc Zinnat là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zinnat là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 Viên

Thuốc Uroxime-750 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Uroxime-750 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Uroxime-750 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống dung m«i

Thuốc Uroxime-750 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Uroxime-750 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Uroxime-750 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi

Thuốc Sanfocef 125 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sanfocef 125 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sanfocef 125 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói

Thuốc Microcefe-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Microcefe-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Microcefe-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 4 Viên

Thuốc Microcefe-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Microcefe-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Microcefe-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 4 Viên

Thuốc Medaxetine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medaxetine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medaxetine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Ceuromed – 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceuromed - 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceuromed - 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chøa 5 Hộp nhá x 1 vỉ x 4 Viên

Thuốc Ceuromed – 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceuromed - 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceuromed - 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chøa 5 Hộp nhá x 1 vỉ x 4 Viên

Thuốc Cefogen 750 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefogen 750 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefogen 750 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Alurix 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alurix 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alurix 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc Alurix 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alurix 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alurix 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc Alurix 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alurix 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alurix 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc Alurix 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alurix 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alurix 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc Alurix 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alurix 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alurix 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc Alurix 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alurix 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alurix 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc Izandin 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Izandin 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Izandin 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Viciroxim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc Viciroxim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viciroxim ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Viciroxim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc Viciroxim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viciroxim ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Cefuroxim VCP là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefuroxim VCP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxim VCP ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Cefuroxim 750mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefuroxim 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxim 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Viciroxim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc Viciroxim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viciroxim ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Cefuroxim 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefuroxim 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxim 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Viciroxim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc Viciroxim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viciroxim ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Honfur là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Honfur là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Honfur ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Cefuroxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc Cefuroxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc WidXim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc WidXim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc WidXim ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Cadiroxim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc Cadiroxim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cadiroxim ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Cefuroxim VCP là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefuroxim VCP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxim VCP ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Cefuroxim 750mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefuroxim 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxim 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Cefuroxim 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefuroxim 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxim 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Noruxime 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Noruxime 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Noruxime 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Noruxime 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Noruxime 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Noruxime 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền lọ

Thuốc Noruxime 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Noruxime 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Noruxime 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Noruxime 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Noruxime 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Noruxime 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Noruxime 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Noruxime 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Noruxime 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Cefuo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefuo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuo ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ, hộp 1 lọ 750mg thuốc bột tiêm