Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Trang chủ Tags Cefuroxim sodium

Tag: Cefuroxim sodium

Thuốc VIDFU là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc VIDFU là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc VIDFU ở đâu, giá bao nhiêu tiền , hộp 50 lọ

Thuốc Mefucef 0.75g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mefucef 0.75g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mefucef 0.75g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc bột pha tiêm đóng kèm 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml

Thuốc Cefules 750mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefules 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefules 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1 ống dung môi

Thuốc Cefuroxim Sodium for injection BP 750mg là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc Cefuroxim Sodium for injection BP 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxim Sodium for injection BP 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1 ống nước cất 10ml

Thuốc Biofumoksym là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Biofumoksym là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Biofumoksym ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ

Thuốc Biofumoksym là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Biofumoksym là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Biofumoksym ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ

Thuốc Multisef là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Multisef là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Multisef ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi

Thuốc Cefuroxime Actavis 750mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefuroxime Actavis 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime Actavis 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5lọ

Thuốc Cefuroxim Sodium for injection BP 750mg là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc Cefuroxim Sodium for injection BP 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxim Sodium for injection BP 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1 ống nước cất 10ml

Thuốc Alaxime 750 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alaxime 750 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alaxime 750 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ 10ml

Thuốc Cefuroxime Actavis 1,5g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefuroxime Actavis 1,5g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime Actavis 1,5g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 lọ

Thuốc Cefuroxime Actavis 1,5g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefuroxime Actavis 1,5g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime Actavis 1,5g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 lọ

Thuốc Cefules 750mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefules 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefules 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1 ống dung môi

Thuốc Cofucef là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cofucef là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cofucef ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Cefuroxime Actavis 1,5g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefuroxime Actavis 1,5g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime Actavis 1,5g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 lọ

Thuốc Cefules 750mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefules 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefules 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1 ống dung môi

Thuốc Biofumoksym là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Biofumoksym là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Biofumoksym ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ